Letar febrilt efter utbildade danslärare

För 100 år sedan föddes Eva Dahlgren, danskonstnären som skulle göra dansen i skolan till någonting för alla barn i Skellefteå kommun. Men nu arbetas det för att dansen i skolan även ska inkludera yngre och äldre elever.

8 september 2015 11:15

Redan 1965 började danskonstnären Eva Dahlgren undervisa barn i en källare i Boliden och 50 år senare lever hennes verk vidare i form av obligatorisk undervisning av dans i grundskolorna i Skellefteå och i ungefär 110 andra kommuner i landet.

I Skellefteå är det Katja Palmgren, Veronica Faxén Forsström och Karolina Fällman som står för lärandet, men de är inte ensamma. Som hjälp brukar de årligen ta emot studenter från Piteå som studerar till danslärare på gymnasienivå.

– Vi brukar ta emot alla som vill och som söker praktik hos oss. Det är enkelt för oss att ta emot flera stycken eftersom vi är tre stycken som de kan vara med, säger Katja Palmgren.

Studenterna får vara med och hålla i lektioner för barnen som går i ettan, tvåan eller trean på grundskolan och det är just tack vare den stora erfarenheten inom dans som finns i Skellefteå, Piteå och Luleå som linjen finns bara några mil från Skellefteå kommun.

Men förutom att studenterna får lära sig en hel del ute på praktiken, så är det även lärorikt för lärarna.

– Jag gillar nyfikenheten som finns hos studenterna. De ställer frågor som får mig att tänka på hur jag gör saker och varför, säger Karolina Fällman.

Utbildningen är även viktig för barnen då det idag är brist på danslärare och för de barn som vill börja dansa på fritiden kan det ta upp till flera månader innan de kommer in på Skellefteå dans- och balettförenings kurser på grund av köerna.

– När vi fått skapande skola-pengar för att utöka vår verksamhet har vi fått leta med ljus och lykta efter utbildade danslärare, säger Katja Palmgren.

För att möta behovet av fler danslärare finns det nu planer på att starta en utbildning i Skellefteå där förskolelärare ska bli inriktade på dans. Bakom initiativet står bland annat Cecilia Dahlgren, Eva Dahlgrens dotter, som även är universitetslektor på Danslärarutbildningen i Piteå.

– Det här kommer bli jätteroligt. Vi har börjat planera för att starta linjen 2017, men det är en bit kvar innan vi är klara, säger hon och fortsätter:

– Att börja med dans i förskoleåldern är viktigt. Speciellt nu när barnen sitter allt mer vid datorer och en del elever är så inaktiva att de inte ens vill ta av sig jackan på gympalektionerna.

Veronica Faxén Forsström, Karolina Fällman och Katja Palmgren håller med om att det är viktigt att barnen får ta del av dansen redan i tidig ålder.

– Det är viktigt för deras utveckling och förskolan är en tacksam ålder att arbeta med. De får ta del av olika uttrycksformer i undervisningen så som att måla eller sjunga då många lärare tycker att det är enkelt. Men när det kommer till dans finns inte samma kunskap och därför är det bra att även förskolelärarna utbildas i ämnet, säger Katja Palmgren.

I Skellefteå har musiken länge varit förknippad med staden, men enligt Cecilia Dahlgren är dansen minst lika stor. Men för att stärka dansens ställning i samhället och i skolväsendet arbetar hon just nu med att bygga upp en nationell plattform mellan Skellefteå, Piteå, institutet Dans i skolan och Danslärarutbildningen på Luleå tekniska universitet.

– Det här innebär att siktet är inställt på att alla skolor i Sverige kommer att ha konstnärlig dans på schemat, säger hon och fortsätter:

– Det finns redan en plattform under uppbyggnad för området Dans i skolan som vi använder oss av men vi ska vidare utveckla den och använda kunskapen som vi byggt upp för att vidareutbilda exempelvis rektorer, lärare och beslutsfattare.

För danslärarna i Skellefteå har höstens undervisning redan dragit igång på ett flertal skolor i Skellefteå kommun. Elever från årskurs ett till tre deltar i undervisningen en gång i veckan, men i framtiden hoppas danslärarna på att fler elever ska inkluderas.

– Förhoppningsvis kommer vi att utöka verksamheten och undervisa barn i förskoleåldern och upp till högstadiet om några år, säger Katja Palmgren.

Jag gillar nyfikenheten som finns hos studenterna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa