Havremagasinet har en utställning som vill få besökare att se sig själv i andra

Sex våningar hög är byggnaden som försåg Bodens garnisons hästar med havre. I sommar visar Havremagasinet utställningen "Du som jag". En upplevelse med rejält tuggmotstånd. Här gäller Gunnar Ekelöfs ord att se sig själv i andra.

28 juli 2016 11:15

På några år har Havremagasinet vuxit till en länskonsthall av internationell klass. Samtidigt som basen är Norrbotten med Bodenskolans konstnärer och deras nutida efterföljare.

I fokus 2016 står urbefolkningar från Syd-, Nordamerika och Sapmi. Utställningens curator, Mariangela Méndez, är konstprofessor i Bogotá, Colombia. Erfarenheter från Bogotá-biennalen 2014 om mänskliga rättigheter tog hon med sig i utformandet av "Du som jag". 14 konstnärer deltar. 11 från amerikanska kontinenten, 3 från Sapmi.

Utställningen handlar om möten. Om att byta verkligheter. Dela erfarenheter. Om tradition och förnyelse. Konsthallschef Ricky Sandberg betonar möten mellan olikheter, där plats ges för nytänkande. Méndez framhåller: "Varje möte införlivar ett fragment av den andra i oss själva."

Hos Skellefteå museum pågår utställningen "Cykla". På Havremagasinet visar Dylan Miner installationen "Native kids ride bikes". Han sammanförde konstnärer och ungdomar med urfolksbakgrund. Syftet var att förmedla traditionella kunskaper och samtala kring frågor om migration, värderingar, språk. Bonus blev en serie vackra cyklar.

I en sal möter Sandra Monterrosas "Ryggrad" Benvenuto Chavajays "Mjuka sandaler". Monterrosas verk är uppbyggt av hemvävda kjolar travade till en kolonn. Ett monument över kvinnor som i århundraden har varit familjens stöttepelare. Chavajays mjuka sandaler är stenar med färgade band från plastsandaler. Sten och plast är lika outslitliga. Plasten tränger ut gammalt hantverk. Samtidigt saknas ett inhemskt ord för "plast".

Joar Nangos, arkitekt och konstnär, deltar med två installationer. I "Sami shelters" stickas synbarligt traditionella kåtor in i lusekofter. Motiven visar sig hämtade från offentliga byggnader. I "Land and language" sammanställs hiphop från inuiter, maorier och andra ursprungsfolk. Här är det lätt att dröja kvar.

Det finns de som undviker samröre med allt utanför den egna kretsen. Om den yttersta konsekvensen av detta berättar Pablo Sigg i filmen "Der Wille zur Macht". En dokumentär om kolonin Nueva Germanias sista spillror.

Carola Grahn valde oväntade mötesplatser ute i länet. På bensinmacken kan du råka på posters med texter som "My God(s)!" eller "LOOK whos talking". Ofrivilliga möten som ger tanken nytt bränsle.

Harald Larsen

Syftet var att förmedla traditionella kunskaper och samtala kring frågor om migration, värderingar, språk.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa