Allt ljus på Jörn – projektet ”Lyssna på oss” har startat

Det finns en särskild Jörnsanda. Det har jag känt från första mötet 1974: Ska man få något gjort får man göra det själv. Inte sedan 1970-talets början har kulturens strålkastare riktats mot Jörn. Den gången medverkade biblioteket i den statliga Litteraturutredningens "Försök med bibliotek".

1 februari 2017 09:15

Nu är det dags igen. Kulturrådet har startat ett landsomfattande projekt, "Kreativa platser". Över 200 föreningar och organisationer ansökte om pengar. 27 ansökningar, från Hertsön i Luleå till Rosengård i Malmö, beviljades bidrag. Totalt 32 miljoner kronor. Hit hör Skelleftebygdens berättarförening, som tillsammans med tiotalet medsökande fått ja till det treåriga projektet "Lyssna på oss".

I måndags samlades representanter för föreningarna hos Jörns samhällsservice för projektstart. Det blev en innehållsrik kväll. Idéerna och uppslagen var många. Namn på platser och människor bollades. Utflyttade och inflyttade. Vi fick föreningshistoria och historiska märkesår. Hur många vet att Jörnsbor var Skellefteås första inbyggare? 8000 år gamla spår finns i Garaselet. Vad hade hänt om inte järnvägen i slutet av 1800-talet dragits genom Jörn? Vad betyder andra världskrigets flyktingmottagande för dagens samhälle? Från Jörn kommer författare och musiker. Hit hör Sara Lidman och Birger Vikström. Pär Wiksten i The Wannadies. Organisten Hilding Carlsson och körledaren Leif Åkesson. För att nämna några.

Grundtanken är att professionella och ideella kulturarbetare arbetar tillsammans. I workshops, arbetsmöten, där man prövar och undersöker olika konstnärliga uttryck. För att på sikt skapa naturliga mötesplatser. Ett kulturcentrum med lokal berättartradition som grund. Där också musik, foto, poesi, dans ingår. Projektet avslutas med en stor fest, en "Ursinnig festival" 2019.

Harald Larsen

"Lyssna på oss"

Arrangörer: Skelleftebygdens berättarförening (projektägare), Jörns samhällsservice, Bilda, ABF, Medborgarskolan, Krenova, Skellefteå kommun: Biblioteket, Mötesplatsen, Skolan/Förskolan; Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Sara Lidman-sällskapet, Mångkulturellt forum, Konstkonsulenterna i Västerbotten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans redaktion

Ämnen du kan följa