Detta är ett annonssamarbete

Rätt person på rätt plats tack vare Wikan Personal

Wikan Personal ger ett viktigt löfte redan i företagsnamnet: ”vi kan personal”. Som bemanning och rekryteringsföretag erbjuder de även HR-stöd och medflyttarservice som en naturlig del för att hjälpa kunderna med en helhetslösning.

Bemanningsföretag 24 november 2020 09:58
Detta är ett annonssamarbete.

Wikan Personal etablerade sig i Skellefteå för fem år sedan och har nu expanderat till att idag vara sju medarbetare på kontoret i Skellefteå. 
– Vår styrka är vårt breda nätverk, vår kompetens där vi alla är nischade inom olika branscher och yrkeskategorier. Vi är en könsblandad grupp med en bra åldersspridning, olika uttrycksätt och erfarenheter vilket gör oss till ett starkt team, säger Kenneth Vidmark, platschef på Wikan Personal i Skellefteå. 

Strax före semestern flyttade kontoret in i en nyrenoverad, större och helt anpassad lokal utifrån verksamhetens behov. 
Att använda ett lokalt företag vid hjälp med rekrytering och bemanning har många fördelar. Wikan Personal möter den lokala marknaden med lösningar som passar lokala behov. 
– Vi har väldigt bra koll på marknaden i Skellefteå och Västerbottens inland, vilka företag som finns i området och vilka personalbehov de har, säger Kenneth Vidmark.

Rätt person på rätt plats 
När det gäller viktiga frågor som kompetensförsörjning och rekrytering bör ingenting lämnas åt slumpen. Rekryteringsbehovet uppstår oftast när företaget har som mest att göra, då är det lätt hänt att man genar i processen och inte kollar de viktiga referenserna mm.
Med experthjälp på hemmaplan kan långsiktiga kompetensbehov tryggas i både upp- och nedgång. 
– Som rekryteringskonsult måste man våga ställa frågor till kunden. Vilka erfarenheter och kompetenser saknar ni inom organisationen idag? Vilka utmaningar står företaget inför? Många gånger är det viktigare att hitta rätt person till rätt företag, även om den grundläggande kompetensen naturligtvis måste finnas, säger Ellen Berg, rekryteringskonsult på Wikan Personal i Skellefteå. 

Lokalkännedom värderas högt 
Om det är kunskap om den lokala marknaden och dess utmaningar och möjligheter som efterfrågas så är Wikan Personal rätt val. Värdet av kunskap om den lokala marknaden kan aldrig överskattas. Många verksamheter upplever en stor utmaning i samband med kompetensbrist. 
– Många företagsledare oroar sig för den långsiktiga kompetensförsörjningen och ser den till och med som ett potentiellt hinder för fortsatt tillväxt. Vi vill vara en partner i såväl med- som motgång och vi kan hjälpa våra kunder skapa tillväxt även under rådande kompetensbrist, säger Kenneth Vidmark.

Vad är er styrka när det kommer till uthyrd personal så kallad bemanning? 
– Vi satsar på att vara en riktigt bra arbetsgivare, och tar hand om våra anställda, svarar Wilma Nyman, konsultchef i Skellefteå. 
Hon fortsätter:
– Vi fokuserar på långsiktiga relationer och hög närvaro. Det ger trygghet för både anställda och kunder. 

Wikan Personal Skellefteå

Antal anställda: 96.
Antal kontorsanställda: 7.
Omsättning: 52 miljoner kronor.
Antal intervjuer per år: Cirka 1 100.
Adress: Kanalgatan 59, Skellefteå.

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Norran.