Annonssamarbete med Sverigedemokraterna

Så vill SD:s ungdomsförbund förbättra förutsättningarna för motorintresserade ungdomar

När Arthur Bodén (SD), 25, kände att Sveriges utveckling gick åt fel håll, att otryggheten i samhället ökade och att det blev allt dyrare att leva bestämde han sig för att engagera sig politiskt och göra skillnad.

Native 27 juni 2022 10:02
Detta är ett annonssamarbete.

 Sedan hösten 2021 är Arthur Bodén (SD) ansvarig för Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ungsvenskarna i Norrbotten.

— Jag anser att Sverigedemokraterna har en realistisk verklighetsbild och jag märkte att mina egna grundläggande värderingar matchade mycket av deras politik väldigt bra. Jag har alltid varit genuint intresserad av samhällsutveckling och märkte ganska snabbt att om man vill göra en tydlig förändring så är det hos Sverigedemokraterna man ska befinna sig. Här är det lätt att göra sin röst hörd, säger Arthur. 

Ungsvenskarna verkar som en sektion inom moderpartiet. Framför allt är ungdomsförbundets uppgift att förbereda unga människor till att bli framtida sverigedemokratiska politiker. Ungsvenskarna jobbar för att skapa opinion i frågor som de anser är viktiga. 

— I stora drag är vårt syfte att öka intresset och engagemanget för vår politik bland de unga. I Ungsvenskarna får man möjligheten att växa som person och lära sig nya färdigheter som kan vara till fördel inom politiken, men även inom arbetslivet och i vardagen. Att gå med i ett ungdomsförbund gör även att man blir en del av en gemenskap av människor där man delar åsikter, värderingar och intressen, menar Arthur. 

undefined

En av Ungsvenskarnas hjärtefrågor berör drivmedelspriserna och hur de påverkar ungdomarna i Norrbotten. 

— I Norrbotten har vi väldigt långa avstånd mellan till exempel hemmet och skolan och det är inte alltid det går lokaltrafik som passar. Majoriteten av ungdomarna som bor här har därför A-traktorer, mopedbilar eller mopeder för att kunna ta sig till och från skolan, träningar och andra fritidsaktiviteter. Som drivmedelspriserna ser ut idag så går merparten av ungdomarnas studiebidrag till att tanka sina fordon och det blir inte mycket pengar över till annat, berättar Arthur och fortsätter: 

— Drivmedel ska inte bli till en klassfråga om vem som har råd att kunna transportera sig. Antalet A-traktorer och mopedbilar har ökat markant i Norrbotten, vilket är ett bevis på ungdomars önskan om frihet och självständighet. En meningsfull fritid är oerhört viktigt och något som vi måste möjliggöra för så många ungdomar som möjligt. 

Ungsvenskarna anser att det är viktigt för dagens ungdomar att få en sund balans mellan skola och fritid, framför allt med hänsyn till att samhället har hårdnat och nu ställer högre krav. Många unga mår inte bra av detta och den psykiska ohälsan ökar och tenderar att gå längre ner i åldrarna.  Även arbetsmiljön i skolan och den så kallade ”klimatångesten” som många unga idag mår dåligt över är något som Ungsvenskarna anser behöver ses över och åtgärder behöver vidtas. Ungsvenskarna och Sverigedemokraterna har därför lämnat in ett lagförslag om att sänka drivmedelspriserna. De vill även se en förändring för hastighetsbegränsningen på A-traktorer och höja den nuvarande hastighetsbegränsningen från 30 km/h till 45 km/h. Detta vill de göra då A-traktorer har ett högre varvtal när de är begränsade till 30 km/h och då släpper ut mer koldioxid.

undefined
Ungsvenskarna och Sverigedemokraterna har lämnat in ett lagförslag om att sänka drivmedelspriserna.

— Att höja hastighetsbegränsningen sparar både på bilen och på miljön. Förr i tiden användes A-traktorer till tunga transporter ute i byarna, men idag är det i stället ett transportmedel för unga. Samhället har förändrats och det är ett föråldrat regelverk som ligger kvar, menar Arthur. 

För att öka säkerheten för unga i trafiken hoppas Ungsvenskarna även att det inom en snar framtid kommer att finnas uppstyrda ungdomsverksamheter i kommunerna för de som har ett motorintresse. Inom dessa verksamheter ska unga förare få möjlighet att inom ett begränsat område köra sina fordon, sladda och lära sig att hantera fordonet under säkra förhållanden där det inte finns någon risk för skada på fordon och personer. 

— Vi vill satsa långsiktigt för ungdomar i trafiken. Sverigedemokraterna värnar om motorintresset och har både viljan och drivkraften att sänka drivmedelspriserna. Har man ett intresse för något motordrivet måste man även få förutsättningarna till att fullt ut ta vara på det intresset. De höga drivmedelspriserna gör att många ungdomar inte kan förverkliga sin fritid och sitt motorintresse, avslutar Arthur (SD). 

 

Ungsvenskarna

Ungsvenskarna är Sverigedemokraternas ungdomsförbund och är ett demokratiskt socialkonservativt förbund med nationalistisk grundsyn. Vill du veta mer eller komma i kontakt med förbundet? Klicka här! 

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Norran.