Annonssamarbete med TeamNorr IT-Partner

IT-experterna tipsar: Så minskar du risken att drabbas av cyberattack

Anders Eriksson, André Jonsson, Tim Granlund och William Gustavsson på TeamNorr IT-partner.
Anders Eriksson, André Jonsson, Tim Granlund och William Gustavsson på TeamNorr IT-partner.

I takt med att vi blir allt mer uppkopplade ökar möjligheterna – men också riskerna. TeamNorr IT-Partner ger sina bästa tips på hur du minskar risken för att ditt företag drabbas.

Native 25 april 2022 11:25
Detta är ett annonssamarbete.

En rad cyberattacker har uppmärksammats i närtid, bland annat inom kommuner, företag och organisationer. Cyberbrotten ökar snabbt, blir mer avancerade och drabbar såväl privatpersoner som små och stora företag.

Det konstaterar man på TeamNorr, den lokala IT-partnern som hjälper företag i Norrland med IT-lösningar och säkerhet.

– Det registreras 350 000 nya virus per dag. De blir allt större, med större organisationer som ställer högre krav, säger André Jonsson, säljansvarig TeamNorr IT-Partner.

Attackerna ter sig på olika sätt, en av de vanligaste är virus som tar sig in via mjukvara, låser filer och håller dem som gisslan. En annan variant är när en stor mängd trafik skickas på ett specifikt mål på nätet, och därmed tar upp all kapacitet så att användaren inte kommer ut på internet.

– Att drabbas av en cyberattack kan vara direkt förödande genom att mångårig historik och arbete kan gå förlorat. Även produktion och kundleveranser kan stoppas genom att IT-system blir låsta och lösensumman för att öppna upp tillgången är ofta väldigt hög, säger Håkan Olovsson, säljare TeamNorr IT-Partner.

Vanliga IT-brott

Angrepp 
Störning i mjuk- eller hårdvara 
Handhavandefel 
Störning i driftmiljö
Oönskade eller oplanerade störningar i kritisk infrastruktur 
Säkerhetsbrist i en produkt
Annan plötsligt oförutsedd händelse som lett till skada 
Informationsförvanskning 
Informationsförlust eller informationsläckage
Hindrad tillgång till information

undefined
"Nyckeln är att planera och tänka efter, se till att ha bra skydd och rutiner", säger Robin Johansson, TeamNorr IT-Partner.

Hur ska man undvika att drabbas?

– Det gäller att förutsätta att det händer och ha en plan för det. För statistiken säger att det kommer hända någon gång i någon omfattning. Nyckeln är att planera och tänka efter, se till att ha bra skydd och rutiner, säger Robin Johansson, IT-konsult.

– Framför allt att utbilda personal, så att medarbetare förstår att de har ett stort ansvar i vad man gör med sin dator och e-post. Har man aldrig varit drabbad så är det lätt att negligera det, klicka hejvilt och fylla i information. Men har man otur är det fel typ av mejl man råkat klicka på, säger Fredrik Hjälte, IT-konsult.

Majoriteten av alla cybersäkerhetsproblem orsakas av människan, att någon luras att klicka på en länk eller öppna en fil.

– Det är företagens uppgift att se till att ha bästa skyddet och utbilda anställda, med bättre rutiner och mjukvara. Många tänker att ”det där händer inte mig”. Men nu kryper det allt närmare, och det gäller att se om sitt hus och inse att det kommer kosta pengar om vi inte ser över IT-miljön och utbildar personalen i tid. Det är bättre att förebygga branden än att behöva släcka bränder hela tiden, säger André Jonsson.

Vill du ha hjälp att se över din IT-säkerhet? Kontakta TeamNorr IT-Partner här!

undefined
”Många har gått i tron att det ”händer inte mig”, men det är dags att ta det på allvar och inse att det är mer en tidsfråga innan det händer. Det viktiga är att man är förberedd och att man har skapat en säkerhet där man inte kan slås ut helt”, säger Håkan Olovsson, TeamNorr IT-Partner.

Även kollegan Håkan Olovsson poängterar vikten av att öka medvetenheten och att vara förberedd:

– Kostnaden för att investera i bättre säkerhet är något man ska jämföra med effekten och kostnaden av att bli utan alla sina system och tillgång till dokument. Vad får det för konsekvenser hos företaget om och när det inträffar?

Vilka är era allra bästa tips för en säker IT-miljö?

– Förebygg, utbilda och investera. Var villig att investera både tid och pengar, för det kostar betydligt mer om det väl händer något. Rätt lösningar med en IT-leverantör som vägleder, det banar vägen för framgång. Och här finns vi på TeamNorr IT-Partner redo att hjälpa till med både säkerhet och utbildning, säger André Jonsson.

Fredrik Hjälte tillägger också att regelbunden inventering och uppdatering av sin IT-miljö är avgörande.

– Har ni till exempel gamla datorer som borde ha blivit bytta för sju år sedan, eller en gammal router med programvara som inte är uppdaterad? Sådant kan vara en källa för en hackare. Fortsätter man att använda sin omoderna IT-utrustning med äldre mjukvara löper man större risk att bli drabbad än med uppdaterade, säkra produkter. Det räcker med att den svagaste länken i kedjan brister.

undefined
"Har man aldrig varit drabbad så är det lätt att negligera det, klicka hejvilt och fylla i information. Men har man otur är det fel typ av mejl man råkat klicka på", säger Fredrik Hjälte, IT-konsult.

Läs mer om hur TeamNorr IT-Partner kan hjälpa ditt företag med IT-utbildning

TeamNorr har vuxit stabilt sedan bolaget startades 2014 och senaste året har kundtillströmningen ökat markant på samtliga orter. De märker att många nya kunder söker sig till en lokal och kompetent IT-Partner för att få hjälp.

– Det är såklart väldigt roligt att vi får fler och fler kunduppdrag. Vi arbetar varje dag för att vara en rejäl och smidig IT-Partner som gör livet enkelt för våra kunder. Nöjda kunder blir som riktiga ambassadörer för oss och rekommenderar oss till andra företag. Därför söker vi nu ytterligare kollegor till flera av våra kontor, säger André Jonsson.

undefined
"Det är företagens uppgift att se till att ha bästa skyddet och utbilda anställda, med bättre rutiner och mjukvara", säger André Jonsson.

7 säkerhetstips:

1. Använd starka lösenord och tvåstegsverifiering.

2. Utrusta era enheter med antivirusprogram. Det registreras 350 000 nya virus per dag och 7 miljarder virusattacker per år.

3. Säkra er data med georedundant backup – vid exempelvis brand eller stöld är det viktigt att data finns lagrad på olika platser.

4. Använd en tredjepartsbackup till Microsoft 365.

5. Uppdatera programvaror och operativsystem regelbundet för att ta del av de senaste säkerhetskorrigeringarna.

6. Tänk efter innan du öppnar en länk eller bilaga, även om mejlet tycks komma från en säker källa. Så kallade phishing-attacker blir allt vanligare.

7. Skydda ert trådlösa nätverk. Använd ett nätverk inom organisationen och skapa ett gästnätverk för era besökare.

undefined
Fredrik Hjälte och Håkan Olovsson, TeamNorr IT-Partner.
Hjälp med IT-säkerhet?

Vill du och ditt företag ha hjälp med IT-säkerhet? TeamNorr IT-Partner riktar sig till ägarledda tillväxtföretag i Norrland. Företaget har 21 anställda placerade på de lokala kontoren i Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. TeamNorr IT-Partner erbjuder helhetslösningar inom IT för att kunderna ska ha en bra dag på jobbet. 

Vill du veta mer hur TeamNorr kan hjälpa ditt företag med IT-säkerhet? Besök www.teamnorr.se

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Norran.