Annons

Förutser framtiden för att undvika risker

Översvämningar, stormar och skogsbränder orsakar stora kostnader inom försäkringsbranschen. Länsförsäkringar Västerbotten kan genom en ny metod avgöra vilka fastigheter som ligger i riskzon och ge tips om hur skador kan förebyggas. "Vårt mål är att fortsätta ge bra försäkringar trots klimatförändringarna. Vi har också en skyldighet att begränsa skaderisker", säger Christoffer Jonsson.

Native 17 mars 2022 16:10
Detta är en annons som är köpt av ett företag.

Hösten 2020 drabbades Rödäng i Umeå av stora översvämningar och skadorna som följde blev omfattande. Många villaägare stod med vattenfyllda källare och kämpade förtvivlat för att rädda det som räddas kunde. 

Med ett klimat som förändras ökar riskerna för naturskador. I Västerbotten är det översvämningar, skogsbränder och stormar som orsakar störst åverkan och i dagsläget står naturskador för den tredje enskilt största skadekostnaden inom sakförsäkringar.

 

LÄNK: Läs mer om hur du kan förebygga skador

En ny metod att kunna förutse risker har precis börjat användas av Länsförsäkringar Västerbotten. Den går ut på att använda kartor framtagna av bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vilka visar vilka platser som ligger i riskzon för översvämningar. De kartorna kan läggas på en annan karta som visar var försäkringsbolagets kunder bor. På så sätt kan information tas fram rörande exempelvis bostäder som ligger vid större vattendrag. Då går det att se var vattnet kommer ta vägen och hur många villor som ligger illa till. 

– Istället för att varna för att hela Västerbotten riskerar översvämning kan vi kontakta de personer som mest troligt kommer att beröras. Det kan handla om kommunikation kring att din källare kommer stå under vatten om 50 år, så det är läge att riskförebygga. Vi kan även ta in information om skador som redan skett, analysera och dra slutsatser, säger Josef Brandt, naturskadesamordnare och riskingenjör på Länsförsäkringar Västerbotten. 

LÄNK: Läs mer vad du kan göra för att undvika översvämning i hemmet 

Christoffer Jonsson jobbar som skadechef på försäkringsbolaget och ser ett behov av en tydlig dialog med kommunerna kring hur skador orsakade av klimatet bäst kan undvikas.

– Länet är under tillväxt och i kommunernas detaljplaner finns en tio år lång ansvarstid, men vi behöver titta längre bort än tio år eftersom vi kommer att få mer och mer extremt väder. Vem ska bära kostnaden vid eventuella skador? Ifall vi bygger i närheten till vatten eller i andra riskutsatta områden behöver vi fundera på hur vi samtidigt minimerar riskerna långsiktigt, säger Christoffer Jonsson.

 

LÄNK: Så gör du om du får stormskador på din fastighet

Kraftiga stormar är också en risk som ökar. Finns sådant som kan blåsa iväg på ens tomt så går det att förebygga genom att tänka igenom vad som kan hända innan det är för sent. Det går till exempel att besiktiga höga träd för att ta reda på om de klarar en storm. 

– Stormar kan svåra att riskförebygga. Den främsta faran finns bland gamla byggnader vars tak kan blåsa av, vilket är värt att se över. Växthus, altaner och lätta byggnader blir sköra vid extremväder, säger Josef Brandt. 

 

TIPS

Så kan du förebygga risk för översvämning

- Bor du i riskområde? Ligger huset i lågland är risken för översvämning större, framför allt om du har källare. 

- Har du din elcentral i husets källare? Detta är något att se över.

- Se över husets dränering. Finns avrinning bort från huset? Om du ska renovera så passa på att åtgärda sådana brister. Det är en investering som höjer husets marknadsvärde. 

- Fundera på vad du har i källaren. Flytta värdefulla saker till en säkrare plats. Sådant med affektionsvärde kan inte ersättas om det förstörs. 

- Bygger du nytt hus så ökar risken för översvämning desto närmare vatten du placerar huset. Det kan vara värt att avstå några meter från vattnet. 

- Se över avloppssystemet. Vid kraftiga regn eller översvämningar kan systemen bli överfulla och då kommer vatten in i fastigheten via så kallat baktryck. I vissa äldre system är dagvattnet kombinerat med avloppet, och det vattnet är inte trevligt att få in. Om du drabbas av översvämning så lägg ett liggunderlag med något rejält tungt över på golvbrunnen för att stoppa baktrycket. Det finns även golvbrunnar med backventil som kan sättas in.

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Norran.