Efter Norrans granskning – jäv ska utredas externt

Skellefteå kommun tillsätter nu en extern utredning för att undersöka den jävsproblematik på förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad, UTB, som Norran granskat.

Skellefteå 26 november 2020 13:34

Utredningen ska undersöka om jävsproblematiken är ”ett kulturellt betingat fenomen eller om det rör sig om enstaka fall”, enligt pressmeddelandet. 

Norran avslöjade i tisdags att Anders Bergström, förvaltningschef, var delaktig i rekryteringen av sin sambo som fick en topptjänst i hans förvaltning. Han hade alltså inte, vilket kommunen hävdat tidigare, ”klivit av.”

Professor Olle Lundin, expert på Kommunallagen, beskrev chefens inblandning så här: ”Det är inte bara misstänkt jäv, det är jäv så det dundrar om det.”

I ett första pressmeddelande meddelade kommunen att förvaltningschefen själv skulle göra en översyn av organisationen – vilket dagen efter rättades av kommunen. Han skulle inte delta i utredningen, den skulle istället skötas av bland andra personalchefen och kommundirektören. Nu vidtas ytterligare en åtgärd – en extern utredning ska också genomföras för att undersöka om jävsproblematiken på UTB är ett kulturellt fenomen eller rör sig om enstaka fall.

Beslutet som fattats av Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör, innebär följande: 

Utredningen ska undersöka om jävsproblematiken är kulturellt betingad eller handlar om enstaka fall.

Personalchefen gör i samarbete med kommunjuristen en översyn av organisationen på förvaltningen för arbetsmarknad och utbildning för att utifrån aktuella fall förhindra att jäv förekommer framöver.

Kommunen planerar också utbildningar i jävsfrågor i hela organisationen.

Även rekryteringsprocesser ses över. 

– Jäv ska inte förekomma i Skellefteå kommun. Och för att verkligen gå till botten med problemet vill vi att en extern expert utreder frågan ordentligt. Förtroendet för det offentliga skadas när sådant här inträffar. Det är allvarligt och kräver kraftfulla åtgärder, säger Kristina Sundin Jonsson.

Den externa utredaren anlitas i dagarna och utredningen påbörjas strax därpå. 

– Skellefteås invånare ska ha högt ställda förväntningar på kommunens chefer. De ska kunna vara säkra på att våra processer fungerar och att allt går rätt till när det gäller rekryteringar. Därför är det av största vikt att vi påbörjar arbetet omgående och vidtar alla åtgärder som krävs för att återuppbygga förtroendet.

– De pågående utredningarna och granskningarna har visat att såväl arbetet som kunskapen kring jäv behöver förstärkas på många olika sätt, säger Kristina Sundin Jonsson. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Petersson

Ämnen du kan följa
Operation jäv

Sportchef – tillika polischef – snackade taktik med utsatt tjejs familj • Expert: ”Kan vara olämpligt, till och med straffbart”

Norran avslöjar: Hockeyklubben höll allvarlig kränkning inom laget – spelare uppmanade utsatt tjej att inte polisanmäla

Kommundirektören om jävskandalen och beslutet att köpa ut skolchefen: ”Jag borde agerat kraftfullare tidigare”

Skellefteå

Har inlett förundersökning om polischefen – Lejonspelaren fick fortsätta spela efter brottet: ”Vi jobbar med inkludering”

Efter Norrans granskning: Frågan om polischefens agerande överlämnat till interna utredningar

Visa fler
Läs mer!
Skellefteå

Delar av Baldergymnasiet fortsatt stängt

Så gör friskolorna i Skellefteå med undervisningen för högstadieelever: "Gjorde en ny riskbedömning"

Den kraftiga tillväxten i Skellefteå kräver mer

Nya beskedet: Distansundervisning väntar på åtta skolor

Skellefteå

Budgeten kan minska antalet platser på utbildningen: "Extraordinärt läge här i Skellefteå"

Visa fler