Sommartipset: Ett landskap slipat av tidens tand

Skellefteälvens gamla fåra är ett av de mest spektakulära utflyktsmålen i Malå kommun. Här finns ett fascinerande landskap som bär på en rik och spännande historia.

3 augusti 2019 18:40

Den gamla älvfåran återfinns en bit utanför Grundträsk, i den nordvästra delen av Malå kommun. Här har de finkorniga hällarna av siltsandsten vattenslipats i tusentals år och när olika lager nötts fram har det uppstått märkliga formationer i landskapet.

– Det är mjuka bergarter som vattnet har bearbetat hårt. Då har det slipats gropar och lager som ger ett fantastiskt vackert intryck, säger geologen Leif Bildström.

Längs den flera kilometer långa älvfåran finns flera vattenfall. Den inbegriper även en brant som utmynnar i vattnet.

Från stenåldern

Leif Bildström har även forskat en del i områdets historia och kan berätta att människor har sökt sig hit i tusentals år. Bland annat har finkornig skiffer härifrån, som använts för att slipa knivar och andra verktyg, hittas på en stenåldersboplats vid Sandfors.

I den lite modernare historieskrivningen är området mest känt genom flottningen. Här har det flottats timmer sedan slutet av 1800-talet och att få fram timret längs sträckan var ingen lek.

– Det var någon som sa att det fanns lika många holmar som dagar på året. Och där fastnade timret. Då fick de bygga stenpirar för att styra bort det, berättar Leif Bildström.

Sommarjobb

Trots strapatserna var flottningen för många ett välkommet avbrott från det dagliga slitet i timmerskogen:

– Det var ett väldigt trevligt knog. I synnerhet när det var grannväder.

Flottningen pågick fram till 1970. De sista åren drogs timret med bogserbåtar på dammvattnet. Detta efter det att vattnet letts om i samband med regleringen och dammbygget 1964.

Innan dess gick alltså Skellefteälven här. Leif Bildström berättar att det då också gick att få riktigt stor öring i de här vattnen. De största kunde väga åtta kilo.

Fiskevatten

Fortfarande finns det ett fiskebestånd här, även om öringen är betydligt mindre. Ändå är området välbesökt, vilket märks på de välnötta stigarna kring den gamla älvfåran.

– Det är förbaskat fint här på sommaren, säger Leif Bildström.

Kan vara farligt

Skellefteälvens Vattenregleringsföretag vill dock varna för att det finns risker med att vistas i området. Vad många kanske inte vet är att besöksmålet även utgör en vattenväg vid utskovsspill i Gallejaur kraftstation.

Det innebär att området nedströms dammanläggningen kan vattenfyllas om utskovsluckorna öppnas.

– Detta innebär en säkerhetsrisk för de som eventuellt vistas i området, vilket är viktigt att påpeka. Utskovsluckorna vid dammanläggningen kan öppnas utan förvarning och området är därför olämpligt att nyttja för ”äventyrsbad”, eller att vistas i, säger Peter Lindström, vd för Skellefteälvens Vattenregleringsföretag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Enkvist

Ämnen du kan följa