Stefan Berg: Mycket att processa för en något begränsad medelåldershjärna

3 juni 2019 06:00

Karriärcoachens logg: Del 86 - paus

Jag tar en paus nu. Dagarna och kvällarna snurrar tankarna, medvetet eller omedvetet, kring jobbet och dilemman som ska lösas. Ibland fastnar de och blir en medveten tanke som kan följas av en direkt handling, till exempel notera den där föreläsningsidén. Ibland får de bara flyga förbi rätt omärkt.

Vi som lever i denna tid har väldigt mycket att tänka på. Vi bör tänka på sätt att träna vår kropp, ha ett aktivt socialt liv, ett självförverkligande arbete eller intresse, vara grundtryggheten för våra barn och i största allmänhet bara vara lyckliga och framgångsrika. Det är mycket att processa för en något begränsad medelåldershjärna, vilket gör stunder av avkoppling, eller ouppkoppling, lika välkomna som nödvändiga.

Det finns många luftfickor i vardagen och vi är rätt olika bra på att nyttja dem. Att ha mycket att göra är i sig inte ett problem - det är upplevelsen av att ha för mycket att göra som ställer till det.

Vi har också olika sätt att hitta dessa pauser, luftfickor, och de kan fungera rätt så olika för olika personer. Mindfulness funkar för många, en promenad är effektivt för andra. Mest värdefull blir din paus om du kan begränsa (eller helst eliminera) dina intryck både från yttre och inre stimulans. Men det viktiga är att du känner att ditt sätt fungerar. Att du känner dig utvilad, pigg och glad efter din paus.

Själv har jag två sätt som funkar fint för mig; mental träning och flugfiske. Den mentala träningen ligger mycket nära mindfulness och kan praktiseras i stort och smått nästan överallt och närsomhelst när man behärskar tekniken. Fisket är mer centrerat till sommaren men ger även sina stunder av lisa vintertid vid flugbindningsstädet. Här finns inga rätt och fel - det som funkar för dig funkar för dig. Men den som finner sitt andrum kommer känna stor välsignelse.

Stefan Berg

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans redaktion