Ove Vikdahl: ”En himmel står faktiskt öppen för oss”

15 mars 2019 06:00

Kyrkan rymmer ungefär 70 besökare och den har en rätt brokig karriär bakom sig. Den har varit ett bussgarage för att sedan bli glasmästeri, men byggdes om till stadsdelskyrka när det gamla bönhuset i området skulle rivas. Från transport med buss till utsikt genom glas och nu upplysning i livsåskådning, en positiv utveckling för lokalen. Gudstjänsten som besöktes följde traditionell form där flertalet kände igen sig väl i den uppläggning som den hade, det vill säga rätt strikt och utan överraskningar.

Kommer ihåg ett gäng gymnasieelever som besökte en annan kyrka som ett led i ämnet religionskunskap. Flertalet tyckte att det varit intressant, men lite strikt där formen gav få möjligheter till svar på de funderingar de hade. Något att tänka på framöver. Nya tider bör ge nya former.

Den verksamhet som kyrkan erbjuder bidrar starkt till att göra livet lättare att leva.

Innehållet i gudstjänsten den här dagen gav dock besökarna hoppfulla meddelanden om något mer av största värde än den korta jordevandring vi får i detta livet. Detta förmedlades av prästen på ett både allvarligt och humoristiskt sätt. Hans kunniga insikt i dagens texter gav oss besökare övertygande hopp om det ofattbara, att våra mänskliga tillkortakommanden är borttagna är det budskap vi får. En himmel står faktiskt öppen för oss. Kan man ge människor ett bättre hopp?

Musiken sköttes på ett proffsigt sätt av en man med flera strängar på sin lyra. Förutom skickligt orgel och pianospel är han också själva motorn i kyrkans verksamhet som varje vecka lockar mellan 15 och 35 gubbar i en god samvaro på fredagsförmiddagarna. Förutom de här beskrivna verksamheterna finns här också en bred verksamhet för både barn och äldre som uppskattas av många.

Den verksamhet som kyrkan erbjuder bidrar starkt till att göra livet lättare att leva genom det hopp den förmedlar och den goda gemenskap den erbjuder. Frid vare med eder.

Ove Vikdahl

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans redaktion

Ämnen du kan följa