Jörn - ELMER PERSSON, okänt årtal

29 november 2010 01:00

Här slutar Allmän Väg vid Karl-Erik Berglunds gård, Nygård, Stavaträsk. Foto: ELMER PERSSON En läsarkommentar: "I huset som skymtar till vänster är min mor uppvuxen. Där bodde Erik och Berta Andersson, skylten det talas om stod precis mittemot infarten till gården. Går skymta bakom träden uppe till höger."

Fotograf: ELMER PERSSON

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans redaktion

Ämnen du kan följa