Sverker Renström omvaldes som ordförande

23 april 2019 09:11

Synskadades Riksförbunds lokalförening SRF i Skellefteå höll sitt årsmöte onsdagskvällen den 27 mars. Föreningens ordförande, Sverker Renström hälsade välkomna och förhandlingarna leddes av kommunfullmäktiges ordförande Tomas Marklund. Totalt fanns ca 20 personer på plats.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Sverker Renström Skellefteå omvaldes som ordförande för ett år. Ingemar Aronsson och Anna Näsström, båda Skellefteå, omvaldes som styrelseledamöter för två år.

Övriga ledamöter i styrelsen är Gun-Britt Andersson Boliden, Ella Johansson Skellefteå och Mats Rönnblom och Torgny Karlsson, båda Skellefteå.

Föreningen får skicka 8 ombud till distriktets årsmöte som i år hålls på Medlefors folkhögskola den 25 april.

Mötesordförande Tomas Marklund uppmanade föreningen att vara tuffa och bestämda i sitt påverkansarbete mot i första hand kommunen. Sociala aktiviteter är givetvis också viktiga.

Tomas gav också en underhållande och positiv vision om Skellefteå år 2030. Då finns enligt honom kulturhuset och både batterifabriken och Norrbotniabanan är igång. Alla åhörare höll inte med om det.

Sverker avslutade med att tacka Tomas för ordförandeskapet och alla som deltagit vid mötet.

Mats Rönnblom

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans redaktion

Ämnen du kan följa