Semlor till kaffet på PRO-årsmötet

26 februari 2019 07:46

PRO Kågedalen vill bevaka pensionärernas intressen i olika samhällsfrågor och bedriva verksamhet i vilken medlemmarna kan känna glädje och gemenskap och att livet som pensionär blir roligare och mer utvecklande. Det framhölls vid föreningens årsmöte i Ersmarks kyrka.

Ett led är bland annat att föreningen planerar en pub-afton i Hembygdsgården i Kåge 15 mars. Vid föreningens medlemsmöten planeras gästande föredragshållare.

Mötesordförande var Janet Lundberg. Vad gäller styrelsevalen återvaldes Birgitta Nilsson som kassör samt ledamöterna Solveig Westman och Kurt-Lennart Holmgren. Sedan tidigare kvarstår ordförande Doris Holmberg, sekreterare Karin Vikström, studieorganisatör Naimi Wikström och ledamoten Gunni Andersson.

Medlemsantalet var vid årets slut 255.

Till kaffet bjöds på semlor varpå det blev lotteri.

Lars Pettersson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans redaktion

Ämnen du kan följa