På väg mot tusen medlemmar

15 mars 2019 08:02

Hjärtlung föreningen i Lycksele har hållit årsmöte.

Av verksamhetsberättelsen framgår att föreningen hade 830 medlemmar vid årsskiftet, varav 135 nya medlemmar tillkommit under förra året.

Föreningen har en diger verksamhet som bedrivs helt ideellt. Bland annat hålls 13 aktiviteter varje vecka för medlemmar, utöver det anordnas minst en större aktivitet varje månad.

Föreningen bjuder in alla Hjärtlungföreningar i länet till middag och dans på Hotell Lappland i maj och i juni planeras en resa till Göta kanal. I september planeras en resa till Kroatien. På resorna är även icke medlemmar välkomna.

Efter valen fick styrelsen följande sammansättning: Ordförande Bibbi Jonsson Kärrman, kassör Gudrun Eliasson och övriga i styrelsen Ulla Frank, Inger Selin, Christin Gustafsson, Maj-Hellen Nordin och Connie-Marie Rudolfsson.

Efter årsmötet underhöll föreningens sånggrupp, Sjung med Hjärtlung.

Connie-Marie Rudolfsson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans redaktion

Ämnen du kan följa