Lycksele Hjärtlungförening firade 75

4 januari 2019 09:43

Från föreningarna

Lycksele Hjärtlungförening har firat sitt 75 års jubileum. 352 medlemmar deltog i firandet som bestod av underhållning, middag och dans.

Underhållare för kvällen var Gun Rehnman och Anders Östman som höll igång med sång och historier och engagerade publiken att sjunga med.

Länsordförande Ulla Frank delgav en historik om föreningens tillkomst och utveckling under dessa 75 år. Förklarigen till framgången för förening är att det bedrivs en stor blandning av hälsofrämjande aktiviteter varje vecka, som dessutom är gratis för medlemmar.

Detta beror i sin tur på alla ideella krafter som arbetar i föreningen. Utöver detta är det studiecirklar, resor, föreläsningar och andra aktiviteter och trevligheter. Utbudet och kvalitén på aktiviteterna har gjort att föreningen ökat stort i medlemsantal. I dag har föreningen 822 medlemmar.

Ulla berättade också om en medlem som varit med i föreningen i 60 år, Karin Eliasson. Hon har varit föreningsaktiv på alla nivåer i organisationen i 37 år. Från Länsföreningen överlämnade Ulla ett blomsterarrangemang.

Lyckseleföreningen är Sveriges tredje största Hjärtlungförening och också störst av länets 12 lokalföreningar. Förbundsledamot Sören Skoglund ,Åsele överlämnade ett diplom från riksförbundetsamt en gåva från Åsele Hjärtlungförening. Kommunpolitiker Gunilla Johansson överlämnade en check från kommunen på 5 000 kronor.

Ulla Frank

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Pär Lindström

Ämnen du kan följa