Högmässa med välljudande sång

23 april 2019 11:18

En stor blandad kör inledde påskdagens högmässa i Landskyrkan med kraftfull och välljudande sång som glädjefyllt förde fram dagens glada budskap om det som hänt på tredje dagen efter korsfästelsen av Jesus. Han hade uppstått från döden till livet igen! Han hade besegrat döden som han gått igenom för våra överträdelsers skull och gett oss en möjlighet att få tillgång till en himmel utan sorger och bekymmer.

Dagens påskgudstjänst präglades verkligen av hopp och glädje. Jan Fredriksson predikade om hur Maria den här dagen, besökte graven där Jesus begravts och hur hon först fann den tom, men sedan fick se Jesus stå levande framför henne. Han tilltalade henne med ett: Maria! Då kände hon igen honom och sedan spreds budskapet om hans uppståndelse som betyder så oerhört mycket för människor också i vår tid.

Det här blev en dag där vi besökare fick uppleva en festlig och glad stund i kyrkan. Borta var nu den tyngd som många kan känna på långfredagen. Nu såg alla glada ut, man hejade på varandra och det märktes att de medverkande i gudstjänsten, genom sång, musik och predikan lyckats väl sin uppgift att sprida det glada budskapet den här dagen.

Efter gudstjänsten blev kaffe med tårta, dagen till ära i församlingsgården! En stor del av kyrkfolket sökte sej dit och fortsatte gemenskapen under trevliga former tillsammans. Att sedan vädret ute behagade leverera några regndroppar var inget som bekymrade dem som fått sig ett gott fika och ett hoppfullt budskap med sig hem.

Ove Vikdahl

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans redaktion