Fortsatt god utveckling för PRO Skellefteå

18 april 2019 09:34

Uppslutningen var god till PRO Skellefteås årsmöte där PRO-kören inledde till åhörarnas förtjusning. Catrine Arvidsson svingade årsmötesklubban med bravur. Alla berättelser blev godkända och styrelsen fick ansvarsfrihet.

Eva Viksten omvaldes till kassör. Mona Ivarsdotter omvaldes som ledamot och Åke Eriksson samt Rolf Löfstedt nyvaldes till ledamöter.

Ny som revisor blev Rune Sundberg med Gunnar Södermark som revisorsersättare. Som valberedare valdes Martin Olsson och Gary Eriksson.

Samtliga årsmötesdeltagare blev bjuda på minisemlor, vilken uppskattades stort.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans redaktion

Ämnen du kan följa