Årsmötet förgylldes av musik

12 april 2019 14:08

Distriktsårsmötet för RPG i Västerbotten hölls denna gång i Vindeln. Pastorn och musikern André Jakobsson från Sävar hade inbjudits att medverka. Under temat ”Livet och musiken” berättade han om sitt stora intresse för musik, och hur han tidigt kom att fascineras av Psaltaren, som är Bibelns flera tusen år gamla sångbok.

Ingen vet hur det lät då, men André upplevde det spännande och befriande att själv få sätta melodi till de urgamla texterna, och detta har han ägnat sig åt i åtskilliga år.

Med stor skicklighet på pianot och sin välklingande stämma framförde han flera av sina tonsättningar. Mellan sångerna reciterade han några psalmer och delgav sina tankar om deras innehåll.

André avslutade sin intressanta medverkan med att framföra psaltarpsalmen 56 - ”När jag är rädd förtröstar jag på dig”.

Efter att alla mötesdeltagarna avnjutit en välsmakande soppa, vidtog årsmötesförhandlingarna, som leddes av Tage Jakobsson, Umeå. Av årsberättelsen framgick att det i distriktet genomförts en rad aktiviteter. Mest intressant och betydelsefullt var dock att medlemmarna i Skellefteå i september bildade en egen förening.

Vid redovisning av ekonomin konstaterades att distriktet, trots ett mindre underskott detta år, fortfarande har stabil ekonomi. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Erling Olmosse omvaldes som ordförande. Övriga ledamöter i distriktsstyrelsen: Per-Martin Jonasson, Kent Ljungblahd och Astrid Isaksson, Umeå samt Gunnar Lindskog,Skellefteå och Margareta Vigren, Vännäs.

Erling Olmosse delade några tankar om det fortsatta arbetet och tackade alla, som deltagit och medverkat i mötet.

I samband med det avslutande fikat höll Maria Bäckman en intressant och tankeväckande andakt.

Erling Olmosse

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans redaktion

Ämnen du kan följa