Vad är AI och hur oroliga ska vi vara?

I slutet av förra året slog nyheten ner som en bomb i teknikvärlden: En ny slags AI hade lanserats och den har potentialen att revolutionera samhället. Sedan dess har nyheterna om AI duggat tätt i media och varje dag kommer flera utspel i olika medier.

"Den kan användas för att skapa hemsidor som liknar universitetens eller myndigheternas och den kan, i fel händer, översvämma sociala medier med vilseledande kommentarer och inlägg på ett sätt som dagens trollfabriker endast kan drömma om."

"Den kan användas för att skapa hemsidor som liknar universitetens eller myndigheternas och den kan, i fel händer, översvämma sociala medier med vilseledande kommentarer och inlägg på ett sätt som dagens trollfabriker endast kan drömma om."

Foto: Naina Hel n Jåma/TT

Ledarkrönika2023-02-23 06:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Chatroboten ChatGPT, utvecklad av det ideella forskningsbolaget OpenAI, har mottagits som en potentiell samhällsomvälvare av elektriciteten eller internets kaliber. Det är onekligen stora ord, men efter att ha använt den själv så förstår jag reaktionerna. Min erfarenhet av AI:n gjorde mig också rätt orolig.

Vad är AI?
AI är en förkortning för artificiell intelligens, alltså konstgjort tänkande. Lite förenklat handlar det om maskiner som besitter förmågor som vi typiskt kopplar till människor och i viss utsträckning djur. Förmågorna handlar till exempel om att kunna lära sig av sina misstag, lösa problem, generalisera samt att förstå och kunna producera språk.

Det finns redan AI runt om oss i vardagen i form av bland annat de algoritmer som styr vilken digital reklam vi får, olika former av program som hjälper oss att navigera på okända platser och diverse ”smarta” prylar som många har i sina hem.

Det som är nytt med ChatGPT är att den förstår och framför allt kan producera språk på ett mycket mer avancerat och människolikt sätt än tidigare artificiella intelligenser.

Jag bad den att skriva en uppsats om franska revolutionen och det klarade den utan problem. Därefter fick den skriva en krönika om hur minskad drakuppfödning skulle påverka vår demokrati. Krönikan var välskriven, men AI:n har ingen uppfattning om att drakuppfödning inte är ett verkligt fenomen.  

Jag kanske får ha kvar mitt jobb ett tag till …

Tar maskinerna våra jobb?
En maskin som kan skriva poesi, noveller och rätt rimliga uppsatser kommer att kunna konkurrera med många akademiska yrkesgrupper i framtiden. Utvecklingen kommer nog inte att vara helt olik den då robotar gjorde sitt intåg i industrin.

AI:n kommer troligen att förändra förutsättningarna på arbetsmarknaden. Men förändringar av det slaget har skett förut. Den industriella revolutionen, införandet av elektricitet och den nu pågående digitaliseringen har alla radikalt förändrat arbetsmarknaden och mycket pekar på att AI kommer att kunna orsaka en liknande radikal förändring.

Likt de tidigare förändringarna kommer samhället att måsta anpassa sig och vissa yrkesgrupper kommer att minska kraftigt, men lärdomen av de tidigare processerna är att nya yrken tar deras plats. Den som arbetade med att släcka och tända gatlyktor fick bli elektriker då elektriciteten slog igenom.  

Det finns fog att tro att denna förändring, likt andra stora förändringar, kommer att vara turbulent, men jag tror inte att maskinerna kommer att konkurrera ut mänskligheten denna gång heller.

Hur ska skolorna klara detta?
Många skolor flaggar för en betydande oro rörande att det ska bli lättare att fuska vid olika typer av hemuppgifter. Oron finns från grundskolan upp till universiteten.

Skolorna kommer dock att klara ChatGPT hur bra som helst. Jag har spenderat nästan hela mitt yrkesliv i skolan och är inte alls orolig. Lärarna hittar en lösning.

Jag kan till och med tycka att det kan vara av godo att utbildningar måste dra ner på hemuppgifter som sedan är betygsgrundande. Redan innan ChatGPT:s intåg var det omöjligt att veta om en elev hade producerat en hemuppgift på egen hand.

Vad är det som oroar mig mest?
I en inte alltför avlägsen framtid kommer det att var mycket svårare att avgöra vad som är sant.

En AI som kan producera texter som ser ut som vilka texter som helst kan på ett ögonblick överskölja internet med information som inte alls behöver vara sann och referera till rapporter och artiklar som den själv har skapat.

Den kan användas för att skapa hemsidor som liknar universitetens eller myndigheternas och den kan, i fel händer, översvämma sociala medier med vilseledande kommentarer och inlägg på ett sätt som dagens trollfabriker endast kan drömma om.

Till det kan läggas att det nu också finns AI som kan producera unika bilder helt på egen hand samt AI som kan producera så kallade deep fakes. Deep fakes kan till exempel röra sig om en video som ser ut som att statsminister håller ett tal om att han avgår. Videon skulle kunna se ut och låta som Ulf Kristersson utan att han på något sätt bidragit till dess produktion.

Falsk information med tillhörande bilder, video och källhänvisning skulle snart kunna produceras i stora mängder av väldigt få personer.

Inom loppen av några år kommer det att vara väldigt mycket svårare än idag att avgöra vilken information som är sann och vilken som bara ser sann ut. Det är oerhört oroande.

Nu ska jag se till att komma över impulsen att skriva en krönika om hur minskad drakuppfödning skulle påverka demokratin …