Tesla har rätt att vägra kollektivavtal

Teslastrejken har nu pågått i fem månader och alltmer pekar mot att facket kört in i en återvändsgränd.

Återvändsgränd. Både facket och Tesla ser ut att kunna strejka riktigt länge. Facket behöver pröva andra vägar att påverka.

Återvändsgränd. Både facket och Tesla ser ut att kunna strejka riktigt länge. Facket behöver pröva andra vägar att påverka.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Ledarkrönika2024-03-23 08:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Måndag 18 mars hade Socialdemokraterna i Skellefteå årsmöte och valde då att uttala sitt stöd för de som strejkar.

Orsaken till strejken är att Teslas svenska bolag, TM Sweden AB, inte har tecknat något kollektivavtal med fackförbundet IF Metall som organiserar bilmekanikerna. Teslas ovilja att teckna kollektivavtal härrör från en konflikt i USA, som har en delvis annan logik än den i Sverige. Men kort sagt vill inte Tesla sluta avtal med facken i något land, eftersom de motarbetar facklig organisering inom företaget i USA.

På ett övergripande plan handlar strejken om den svenska arbetsmarknadsmodellen som går ut på att löner och arbetsvillkor avtalas mellan fack och arbetsgivare och inte beslutas genom lagar. Denna modell har haft starkt stöd från både arbetsgivar- och fackföreningshåll eftersom den har resulterat i tydlighet och stabilitet för båda sidor. Den svenska arbetsmarknadsmodellen anses också ha bidragit till få strejker i Sverige.

Utöver att IF Metalls medlemmar strejkar inom TM Sweden AB så är 13 andra företag som utför service åt Tesla uttagna i strejk. Dessutom pågår sympatiåtgärder från andra fackförbund som syftar till att försvåra Teslas verksamhet. Allt mellan service av laddstationer, stopp i avlopp, postutdelning och transporter påverkas av sympatiåtgärderna. Under en period såg det ut som att LO-ordföranden Susanna Gideonssons uttalande om att driva ut Tesla ur landet skulle kunna bli verklighet.

För facken går dock strejken dåligt. Tesla och TM Sweden AB framstår som helt ointresserade av att lösa konflikten. Bolaget har dessutom hittat sätt att kringgå de olika blockaderna och strejkåtgärderna, vilket innebär att verksamheten rullar på. Men den främsta orsaken till att Tesla inte drabbas hårdare av denna strejk är att det endast är en tredjedel av bilmekanikerna som faktiskt strejkar.

Facket sprider påståenden om att mekaniker på Tesla avstår från att strejka på grund av rädsla att förlora jobbet eller få sämre villkor. Det kan säkert stämma i enskilda fall, men övergripande är det mekanikerna som sitter med trumf på hand. De är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden, och då särskilt mekaniker som kan elbilar. Tesla är därför tvungna att ge goda villkor till sina anställda. Annars går de till andra företag. Ingen information under konflikten tyder på att anställda mekaniker på Tesla skulle ha sämre villkor än på andra motsvarande arbetsplatser. 

Jag kan dela uppfattningen att Tesla agerar mot sitt eget intresse när de vägrar kollektivavtal i Sverige. Men faktum är att de har rätt att göra det. Den lagliga frivilligheten är just en del av poängen med den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det finns en tendens att kommuner och andra offentliga institutioner vill kräva att leverantörer ska ha kollektivavtal. Socialdemokraterna i Skellefteås uttalande är en del av denna tendens, att politiken i allt högre grad lägger sig i förhållanden mellan arbetsmarknadens parter.

IF Metall har en så stor strejkkassa att de kan fortsätta denna konflikt väldigt länge. Samtidigt verkar Tesla inte skadas nämnvärt av konflikten. Möjligen besudlas deras rykte litegrann, men inte så att bilförsäljningen skadas.

Problemet för facket är den sviktande anslutningsgraden. Som liberal kan jag sörja detta, men konstaterar samtidigt att det är viktigt att facklig anslutning även fortsättningsvis ska vara frivilligt. Men kanske att IF Metall kan förklara för mekaniker varför det är bra för dem att vara med i facket? Det är där de måste börja. Att fortsätta köra när vägen visat sig vara en återvändsgränd är meningslöst. IF Metall– Ge upp denna fajt! Ingen kommer klaga på er för det.