Släng inte skattemedel i sjön – eller på äventyrsbad

”Utvecklingen från folkhemmets tanke om ett badhus för behoven av “duscha-bada-simma” till dagens äventyrsbad innebär nya utmaningar och möjligheter för Skellefteå kommun.”
”Utvecklingen från folkhemmets tanke om ett badhus för behoven av “duscha-bada-simma” till dagens äventyrsbad innebär nya utmaningar och möjligheter för Skellefteå kommun.”

I Skellefteå överväger Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att låta Eddahallen byggas ut till ett äventyrsbad. Det är ett dåligt förslag – av flera anledningar.

Ledarkrönika 27 oktober 2023 07:30
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med vilka förväntningar besöker du ett badhus som Skellefteå kommun äger? Att kunna bada, basta och plaska runt för ett subventionerat pris? Eller möjligheten att därtill kunna äventyrsbada och njuta av en exklusiv relaxavdelning? Under förutsättningen att kommunen först investerar tiotals, kanske ett hundratals miljoner i Eddahallen. Och sen höjer entrépriserna. Skellefteås styrande koalition tycks se alternativen som jämbördiga.

Utvecklingen från folkhemmets tanke om ett badhus för behoven av “duscha-bada-simma” till dagens äventyrsbad innebär nya utmaningar och möjligheter för Skellefteå kommun. Utmaningen är att kunna locka ungdomar till Eddahallen. Det är en målgrupp som uppges rata badhuset – och är skälet är avsaknaden av ett äventyrsbad. Möjligheten innebär att kommunen tar notan, och bygger ut Eddahallen till ett äventyrsbad.

För Skellefteå är detta ett mönster. Symbiosen mellan kommunens egna bad- och campinggäster ger höga intäkter till fritidsnämnden. Och med ett äventyrsbad finns möjligheten att öka badintäkterna från turismen året om, menar fritidsnämndens före detta ordförande Joakim Wallström (V). Han hoppas på att ett äventyrsbad kan “skapa tillräcklig attraktionskraft och leda till fler besökare från andra ställen”.

I rapport från 2013 presenteras tre förslag för utbyggnaden, som även täcker nya omklädningsrum. Nya underlag behövs om planeringen ska löpa vidare, betonar fritidskontorets verksamhetschef. Men rapporten är nog informativ för att illustrera problematiken med nöjesinvesteringar. För alla alternativ som redovisas anges kostnaden med en möjlig avvikelse på 20 procent. Samtidigt som konsulten garanterar att investeringarna är självfinansierade. Med sådana råd och löften är det lätt att förstå lockelsen av ett äventyrsbad.

Oavsett rapportens aktualitet präglas den av social ingenjörskonst. Bygger man attraktion x ökar besöken med faktorn y. Om det vore så lätt. För sådan perfekt information har ingen. I verkligheten har badhus som byggs från grunden eller renoveras en unik förmåga att spräcka sin budget med råge. Några av de kommuner som gått i fällan är Filipstad, Falun, Jönköping, och inte minst Kiruna. Där har skattebetalarna fått sig en ekonomisk kalldusch när byggnotan ska betalas.

Men kombinationen av ungdomarnas önskan om ett äventyrsbad och kommunens önskan fler turister, kan stå kommunen dyrt. Med de senaste årens stigande byggkostnader i åtanke. Särskilt som den ekonomiska konjunkturen minskat nöjesutrymmet för barnfamiljer. Och det gör intäktsprognoser mer osäkra. Framför allt om de ska täcka investeringen som tidigare beräknats till 74 miljoner. Men äventyrsbad är både en ekonomisk risk och en felprioritering. Skellefteå har ett behov av miljardinvesteringar inom områden kopplat till sin kärnverksamhet. Då kan inte badnöjen premieras före samhällsnytta.

Och slutligen behöver inte privata äventyrsbad kommunal konkurrens. Tyvärr rekommenderar konsulterna bakom rapporten att Eddahallen ska konkurrera med Äventyrsbadet i Piteå utifrån bättre service, öppettider och arrangemang. De skulle enligt konsultens analys leda till att fler badgäster väljer Skellefteå framför Piteå. Framförallt inom de målgrupper som har lika avstånd till orterna.

En alternativ inställning är att låta bli att konkurrera med näringslivet. Och låta sig styrkas av visdomen att en kommun som vårdar skattemedlen simmar mot strömmen av nya äventyrsbad i kommunal regi.

Adam Bäckström är fristående ledarskribent


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa