Skellefteå – mer demokrati med färre politiker

Idag sitter det 65 ordinarie ledamöter i Skellefteå kommunfullmäktige, om man räknar med ersättarna uppgår listan totalt till 101 personer. Dessa personer har i betydande utsträckning fått sina platser genom interna beslut i partierna. Demokratin skulle stärkas av lite förändringar i systemet.

"Ett steg för att komma åt denna problematik vore att kraftigt minska antalet ledamöter till det mer lättöverskådliga 25. Det skulle ge kommunens invånare en betydligt bättre chans att hålla koll på vilka som sitter på det högsta ansvaret för kommunens alla beslut."

"Ett steg för att komma åt denna problematik vore att kraftigt minska antalet ledamöter till det mer lättöverskådliga 25. Det skulle ge kommunens invånare en betydligt bättre chans att hålla koll på vilka som sitter på det högsta ansvaret för kommunens alla beslut."

Foto: Ulrika Nohlgren

Ledarkrönika2023-04-19 06:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När det kommer till frågor om antal politiker eller deras arvoden hamnar debatten fort i en fråga om att skattepengar borde gå till annat. Det är dock inte utifrån det perspektivet jag tycker att fullmäktige är för stort. Med den förändring jag föreslår är jag öppen för att de kvarvarande politikerna får en något utökad tjänst eftersom ansvarsutkrävandet kommer att öka.

Ansvarsutkrävande
Ytterst få av kommunens medborgare kan namnet på fler än en handfull av Skellefteås politiker. Jag betvivlar till och med att de som sitter i fullmäktige har koll på vad alla de andra 64 ledamöterna heter. Det blir säkert lite pinsamt då man minglar under mötets kaffepauser, men problemet är mycket större än så.

Om vi som medborgare inte har koll på vilka som tar de viktiga besluten rörande kommunens ansvarsområden blir det väldigt svårt att hålla dessa personer ansvariga vid nästa val. Då man står vid valurnan blir det då lättare att man röstar baserat endast på vilka löften och slogans som framförts under valspurten, baserat på en vag känsla eller bara av ren hävd.

Ansvarsutkrävande är en av demokratins viktigaste beståndsdelar. Medborgarna måste kunna ta ställning till vem eller vilka som har tagit vilka beslut och det försvåras då man inte vet vilka beslutsfattarna är.

Ett steg för att komma åt denna problematik vore att kraftigt minska antalet ledamöter till det mer lättöverskådliga 25. Det skulle ge kommunens invånare en betydligt bättre chans att hålla koll på vilka som sitter på det högsta ansvaret för kommunens alla beslut.

Det skulle också bidra till att de som sitter i beslutande ställning måste bli mer aktiva i sin politiska gärning eftersom strålkastarljuset är mer koncentrerat på dem.

Representation
Den vanligaste invändningen mot ett minskat antal politiker handlar om att färre personer då förväntas representera fler. Idag närmar sig antalet invånare i kommunen 75 000 och då kan man argumentera för att 65 ledamöter är mer lämpliga.

Med resonemanget om ansvarsutkrävandet i ryggsäcken menar jag att 25 mer välkända politiker kommer att kunna representera medborgarna på ett bättre sätt än 65 ledamöter där endast några få är kända ansikten.

Frågan om representation är förstås oerhört viktig och för att uppnå en bättre representation och samtidigt förstärka relationen mellan väljare och politiker har jag ytterligare ett förslag: Systemet med personval bör stärkas.

Vi har redan ett system med personröster, men för att ditt kryss på en person ska få effekt måste minst 5 procent av valkretsens väljare kryssa för samma kandidat. Den siffran är så hög att nästan ingen lyckas bli personvald. Då tillsätts personer enligt ordningen på listan istället.

Idag ligger makten att sammanställa listorna och rangordningen på valsedlarna i händerna på partierna. Då partierna får allt färre medlemmar börjar det bli allt mer tveksamt om partimedlemmarna borde ha så stor makt över vilka som i slutändan får politiskt inflytande.


Både ansvarsutkrävande och representation gagnas om fullmäktige skulle ha färre ledamöter och om kommuninnevånarna i större utsträckning kan påverka vilka enskilda personer som sitter där.


FOTNOT: Detta ska inte ses som en kritik någon enskild av alla de fritidspolitiker i fullmäktige som idag jobbar med att försöka förbättra vår kommun. Det ska ses som ett förslag på hur vår demokrati som helhet kan stärkas.