Ett skott i foten för samiska aktivister

Under denna vecka kom nyheten att Umeå universitet ställer in en sommarkurs om samers historia.

Inställd: Professor Jonny Hjelm kommer inte hålla sommarkursen om samisk historia på Umeå universitet.

Inställd: Professor Jonny Hjelm kommer inte hålla sommarkursen om samisk historia på Umeå universitet.

Foto: Ulrika Bergfors Kriström, David Dahlberg

Ledarkrönika2024-03-09 08:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som enskildhet kan nyheten verka harmlös, men den är faktiskt ett exempel på hur den akademiska friheten har fått ge vika för aktivister.

Det hela rör en kurs med rubriken ”Samer som 'folkstam' och 'ras' och urfolk i vetenskap och politik” som skulle hållas av professor Jonny Hjelm. Han har tidigare hållit kursen för studenter på avancerad nivå, men nu skulle den för första gången gå som sommarkurs. Nu har kritiker ansett att kursnamnet är nedvärderande mot samer.

Att kursen ställs in har sin grund i den stora debatt som drivits på social medier och bloggar men även förmedlats av SVT Sápmi, Västerbottenskuriren och Västerbottens Folkblad. Förutom att universitetet och Jonny Hjelm blivit ifrågasatt har även samiska aktivister, vissa anställda vid Umeå Universitet, meddelat att de tänker gå kursen som en motståndshandling.

Det är hoten om detta destruktiva kursdeltagande som gjort att universitetet valt att ställa in den. Motivet är arbetsmiljöskäl. – Det skulle vara oansvarigt av mig som chef att låta läraren undervisa i den situationen, säger Jonas Nilsson som är Jonny Hjelms chef.

Protesterna mot sommarkursen hänger samman med den kritik mot viss samisk forskning som Jonny Hjelm framfört. Han har särskilt ifrågasatt ett essentialistiskt förhållningssätt som innebär att samer ses som ett folk med specifikt egna kunskaper och en särskild egen historia, som inte fullt ut kan förstås eller studeras av icke-samer. Hjelm blev särskilt uppmärksammad när han kritiserade kartläggningen av rasism mot samer som överlämnades till regeringen 2018. Han ansåg att rapporten var undermålig och att det vore bisarrt att forma politik utifrån den. Denna kritik har gjort honom kontroversiell bland många samer både inom och utanför universitetet.

Här kan inte utredas hur övertygande eller relevant Hjelms kritik har varit, däremot kan konstateras att han använt sig av ett granskande arbetssätt, öppet för andra att nagelfara. Han, precis som alla andra forskare, förtjänar att få svar med samma metod. Istället har hans undervisning på denna kurs, vars själva innehåll ingen ifrågasatt, gjorts omöjlig av aktivister. På sociala medier har han kallats samehatare och gammelgädda.

Denna händelse liknar vad som skedde när en högerradikal aktivist deltog i en kurs om ras och vithet på Karlstads universitet under förra året. Han publicerade hånfulla inlägg om kursdeltagare och lärare på sociala medier och såg sitt deltagande i kursen som en politisk handling. Resultatet? Läraren sjukskrevs och kursdeltagare hoppade. På så vis förstörde "Sverigevännen" en liten bit av fosterlandets högre utbildning. 

När det gäller kursen om samers historia har ett antal aktivister fått sin kortsiktiga vilja igenom och stoppat den. Men på längre sikt har de skadat både universitetsvärlden och sig själva. Deras agerande kommer användas som argument av odemokratiska krafter på höger- och vänsterkanten för att detta är ett rimligt sätt att handla. På så sätt har de öppnat dörren på glänt för riktiga samehatare eller andra rasister att utöva påtryckningar på lärosäten.

Detta är en utveckling som vi i norra Sverige inte vill se. När det gäller frågor om relationer mellan samer och svenskar är det extra angeläget att åsiktsskillnader hanteras sakligt.  Vi som vill ha ett demokratiskt samhälle måste hedra tolerans även när vi inte gillar det vi hör.