Du är en del av samhället och bör agera där efter

Aktiviteter som har arrangerats av olika former av föreningar och folkrörelser har lagt grunden för det demokratiska Sverige som vi känner idag.
Aktiviteter som har arrangerats av olika former av föreningar och folkrörelser har lagt grunden för det demokratiska Sverige som vi känner idag.

Många av våra läsare känner sig ensamma, i nyheterna rapporteras det nästan dagligen om brist på personal i skolor, vård och omsorg och du känner säkert minst någon som drabbats av psykisk ohälsa. Jag har inte hela lösningen, men vill peka på en viktig ingrediens.

Ledarkrönika 12 december 2022 07:00
Detta är en ledarkrönika. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Som frisinnad argumenterar man ofta om olika grundläggande rättigheter som alla människor ska få tillgång till och så kommer även undertecknad att göra i många texter framöver, men enbart rättigheter tar oss inte hela vägen.

För att ett samhälle ska fungera är skyldigheter lika centralt som rättigheter. Utan skyldigheter avstannar samhället och inga rättigheter kan då upprätthållas. Var och en av oss måste göra vårt bästa för att bidra till samhället, både för vår egen och alla andras skull.

Resonemanget blir lätt abstrakt och svårgreppbart så låt oss titta på ett konkret exempel på hur du som läsare kan bidra till att stärka de gemenskaper som du tillhör och det samhälle som du lever i.

Vår del av landet har en stolt tradition av föreningsliv. Det finns här föreningar av alla de slag och många läsare är troligen redan engagerade i föreningar på olika sätt. Men det finns en oroande tendens där föreningslivet har svårt att få personer att ställa upp ideellt när olika aktiviteter ska genomföras och där till ser många föreningar ett minskat antal medlemmar.  

För varje generation tycks engagemanget i föreningsliv minska och det är en utveckling som är direkt skadlig för oss alla. Vi har inte råd att förlora föreningskulturen.

Folkrörelser har drivit stora ideologiska frågor som allmän rösträtt, fackliga rättigheter och religionsfrihet. Ja till och med den demokrati och det partisystem som hela Sveriges styre bygger på vilar på föreningskulturens axlar. Att engagera sig i ett parti gör att du kan vara med och ta ansvar för samhällets utveckling.

Föreningar och studiecirklar erbjuder tillfällen att träffa andra som delar dina intressen och ger dig möjlighet att tillsammans med andra förkovra dig i sådant som du mår bra av. Att gå med i en förening kan bredda ditt sociala nätverk och motverka känslor av ensamhet.

Slutligen bör det lyftas fram att föreningar är en oerhört viktig pusselbit för att samhället ska fungera så bra som det faktiskt gör. Föreningar kan bland annat erbjuda aktiviteter som hjälper nyanlända att integreras, läxhjälpsträffar som stöttar barn som kanske inte kan få den hjälpen hemma och många idrottsföreningar arbetar för att barn, ungdomar och vuxna ska leva ett hälsosamt och aktivt liv. Att delta i föreningsaktiviteter kan bidra till ett bättre samhälle.

Att engagera sig i föreningslivet är förstås bara ett exempel på hur du kan engagera för att hjälpa samhället att bli bättre på att tackla alla dess stora utmaningar. Välvilja behöver inte vara organiserat i en förening. Att erbjuda grannen hjälp med handlingen, att skjutsa någon till ett läkarbesök eller att bjuda över en ensam granne på middag är alla fantastiska exempel på att ta ansvar för något större än bara sitt eget liv.

Det finaste med att aktivt gå in och hjälpa andra, bara för att man vill väl, är att du nästan alltid möts med oerhörd glädje och tacksamhet.

Skyldighet är ett ord som har en olyckligt negativ klang, men det är vår skyldighet gentemot varandra som ger oss de bästa förutsättningarna att säkerställa alla människors grundläggande rättigheter. Skyldighet kan vara något väldigt  fint.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa