Ett nytt ess i Norrlands pokerhand

I slutet av förra veckan kom nyheten som kan ge Norrland stärkt makt. LKAB berättade att man har hittat Europas största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller. Nu måste våra lokalpolitiker lägga i högsta växeln.

Ledarkrönika 16 januari 2023 06:30
Detta är en ledarkrönika. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Torsdagen den tolfte januari samlades hela den svenska regeringen, kungen och EU-kommissionen för ett möte i Kiruna. Mötet kan, nära nog, ses som starten för Sveriges ordförandeskap i EU. Kiruna är på många sätt en symboliskt mycket passande plats för detta politiskt tunga möte.

I samband med den stora tillställningen presenterade LKAB en nyhet som bokstavligt talat kan komma att påverka hela världen.

LKAB har kommit fram till att det i Kirunaområdet finns över en miljon ton sällsynta jordartsmetaller och det finns också anledning att tro att det finns ännu fler fynd att kartlägga framöver.

Om korten spelas rätt så kan dessa råvaror stärka Sveriges röst på den internationella scenen, likt hur den norska oljan har byggt upp Norges roll globalt.

Nu är det rimligt att resonemanget ovan känns lite väl överdrivet, men låt oss sätta de sällsynta metallerna i kontext.

Stora delar av modern teknik behöver dessa metaller för att fungera, då talar vi bland annat om datorer, mobiltelefoner, elbilar och vindkraftverk. Råvarorna är med andra ord en förutsättning för det samhälle vi lever i idag och för den gröna omställningen till det samhälle vi vill ha i framtiden.

Liknelsen med oljan ligger åter nära till hands då den har spelat en huvudroll i energisektorn under mycket lång tid och en likartad roll kan framöver komma att fyllas av dessa metaller. Om fyndigheterna uppe i Norrbotten kan brytas, och möjligen visar sig vara ännu större, så kan Sverige räkna hem enorma ekonomiska värden.

Den andra viktiga aspekten för att förstå storheten i fynden är att Europa idag nästan är helt beroende av att importera dessa råvaror från diktaturen Kina.

Kriget i Ukraina har tydligt visat faran i att vara beroende av importer från en nyckfull diktatur. Europas beroende av rysk olja och framför allt gas har satt oss i en minst sagt obekväm situation i dagsläget. Det finns nog ingen som vill att vi hamnar i en situation där det istället är Kina som använder vårt beroende emot oss.

Så tillbaka till oss här i Norrland. Northvolt, Hybrit och H2 Green Steel är alla exempel på en allt ljusare gryning för den norrländska gröna industrin och esset som LKAB:s fynd får anses vara ger oss nu en ännu starkare hand att spela.

För att vi norrlänningar ska kunna ro hem alla dessa satsningar behövs ambitiösa förbättringar av infrastrukturen, goda förutsättningar för bostadsbyggandet och inte minst statlig assistans med att locka kompetens till vår del av landet.

Våra lokala politiker hade för några år sedan bara kunnat drömma om så här fina förutsättningar för utveckling och tillväxt. Men förändringen går fort och omställningen kommer att kräva mycket av oss alla. För att ro detta i hamn så måste både politiker och samhället i stort lägga i sin högsta växel.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa