Politikernas drag då allt blir dyrare

I veckan presenterade Tidöpartierna (M, KD, L och SD) sin vårbudget och det märks tydligt att sämre ekonomiska tider har lagt sig som ett täcke över politiken, men budgeten lämnar en del att önska. Låt oss titta närmare på några av de presenterade satsningarna.

Ledarkrönika 20 april 2023 06:00
Detta är en ledarkrönika. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Tillfällig höjning av bostadsbidrag till barnfamiljer
Detta utspel lyckas vara tydligt moderat samtidigt som bidrag inte ligger i linje med hur partiet brukar resonera.

Det skulle troligen ha varit väldigt politiskt skadligt för finansminister Elisabeth Svantesson (M) att i detta ekonomiska läge presentera en budget som inte inkluderade någon typ av stöd för de ekonomiskt mest utsatta.

Men trots att bidrag inte är något som Moderater generellt är positiva till lyckas Svantesson ändå få bidraget att verka mer moderat. Bidraget är nämligen både tillfälligt och tydligt avgränsat.

I det ekonomiska läge som Sverige befinner sig i är det minst sagt överraskande att finansministern, trots sin ideologiska hemvist, inte presenterar fler och bredare tillfälliga insatser för de i samhället som lever på marginalen.

 

Förstärkning av försvaret
En av de största ekonomiska satsningarna handlar om ett tillskott på 660 miljoner kronor till försvaret. Jag vurmar inte på något vis för militära utgifter och det känns oerhört beklagligt att så mycket skattepengar kommer att behöva gå till ett starkt försvar.

I det säkerhetsläge som nu råder i vårt närområde finns det dock tyvärr god anledning att rusta upp.

 

Ökade resurser till arbetsförmedlingen 
De 50 miljoner som ska förstärka arbetsförmedlingen är ytterligare ett tydligt tecken på att lågkonjunkturen har anlänt. Då det finns all anledning att tro att arbetslösheten ökar är det rimligt att stärka upp den myndighet som har till uppgift att avhjälpa just det problemet. Jag undrar dock vad som hände med den en gång så centrala debatten om arbetsförmedlingen effektivitet i att nå sina mål.

 

Ökade resurser till vuxenutbildning
I samma anda som satsningen på arbetsförmedlingen så satsar regeringen 719 miljoner på vuxenutbildning. Detta känns som den klokaste satsningen i vårbudgeten. Då vi går in i en period av lågkonjunktur kommer fler att förlora jobbet och då är det bra att staten öppnar upp fler utbildningsmöjligheter för de som vill eller måste skola om sig.

 

100 miljoner till sfi för ukrainska medborgare
Att det satsas på att ge ukrainska flyktingar bättre möjligheter att läsa det svenska språket är i och för sig ett så bra förslag att det gränsar till helt givet, men jag är inte imponerad.

Hur kommer det sig att det har tagit såhär lång tid att på bred front erbjuda krigsflyktingar en rimlig chans att integrera sig i det svenska samhället? Att det har dröjt så här länge är inte annat än pinsamt.

 

Satsning på Säpo och kriminalvården
Att Säpo får ett tillskott på 50 miljoner och att Kriminalvården får 300 miljoner kronor ligger helt i linje med de prioriteringar som Tidöpartierna sade sig ha i valrörelsen. Så sett utifrån det mandat man fick i valet är denna satsning helt klart rimlig, men jag förstår inte riktigt varför den kommer i vårbudgeten.

Vårbudgeten är en ändringsbudget och jag förstår därmed inte varför denna satsning kommer nu och inte i höstbudgeten. Ändringsbudgeten är ett tillfälle att reagera på de plötsliga förändringar som uppstått under året och Kriminalvårdens utmaningar var ju minst lika kända då höstbudgeten togs.  

 

Kritik mot budgeten
Då budgetdebatten öppnar upp för i princip alla politiska frågor så har kritiken inte låtit vänta på sig. Den politiskt intressantaste kritiken har kommit från höger och den mest befogade har kommit från oppositionen.

Från höger kommer kritik rörande uteblivna skattesänkningar, Moderaternas kanske mest väletablerade profilfråga. Det säger ändå något om den situation vi befinner oss i då en moderat finansminister väljer att inte sänka inkomstskatterna, ett beslut som i dagsläget är mycket klokt.

Den mer befogade kritiken kommer från oppositionen och rätt många andra grupper i samhället. Regeringen tycks sakna insikt om hur illa inflationen har slagit mot nästan alla verksamheter runt om i landet.

Oppositionens partier och olika intresseorganisationer signalerar att välfärden kommer att behöva göra mycket stora besparingar och oroas över att regeringen inte tillskjuter mer pengar till kommuner och regioner.

Det är i och för sig rimligt att lägga en stramare budget då inflationen är hög, men bristen på välfärdssatsningar i vårbudgeten gör även mig väldigt oroad för hur regeringen ska kunna ta oss genom den ekonomiska krisen.

Allt för lite görs.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa