Oansvarig politik av Socialdemo- kraterna i Malå

Det är nerv i Malås lokalpolitik. I kommunfullmäktige är det så jämnt att viktiga beslut står och faller på en enda röst.

Jämnt läge. I Malås kommunpolitik skiljer endast en SD-röst mellan de styrande och oppositionen.

Jämnt läge. I Malås kommunpolitik skiljer endast en SD-röst mellan de styrande och oppositionen.

Foto: Evelina Eriksson

Ledarkrönika2024-03-13 08:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Även fast detta kan göra att politiken upplevs spännande, ska Malås väljare vara glada varje gång som den styrande koalitionen får sin vilja igenom. Alternativet är nämligen mycket ovisst och förmodligen dyrt för Malås skattebetalare. 

Kommunen styrs av en ovanlig koalition bestående av Liberalerna, Malålistan, Moderaterna och Vänsterpartiet. Oppositionen består av en koalition mellan Röd vänster, en utbrytargruppering ur Vänsterpartiet, och Socialdemokraterna. Vid sidan av dessa två grupperingar finns Jessica Höglund (SD) som i praktiken blir kommunfullmäktiges vågmästare. 

I höstas lyckades inte den styrande koalitionen få igenom en gemensam budget i fullmäktige. Istället vann Socialdemokraternas förslag. Det är den budgeten som idag gäller för Malå kommun. Vid måndagens kommunfullmäktige diskuterades en motion från Charlotte Hultdin (S) om att införa gratis arbetsskor till kommunal vård- och omsorgspersonal. Argumenten för denna motion var i sig rimliga, men samtidigt blir det uppenbart att de som styr i kommunen behöver väga kostnaden för denna prioritering mot annat. 

Man hade kunnat tänka sig att Socialdemokraterna hade kunnat baka in prioriteringen om arbetsskor i budgeten som de vann med i november. Men det gjorde de inte. Kanske rymdes inte denna kostnad då? Som opposition finns dock alltid en möjlighet att komma med tillägg genom att lägga motioner. Det är just detta som är faran med det majoritetsläge som råder i Malå just nu. Risken är att den dubbelröda oppositionen agerar ekonomiskt oansvarigt för att vinna kortsiktiga popularitetspoäng.

Det märktes att den styrande koalitionens företrädare tryckte på helhetsperspektivet i kommunfullmäktiges debatt. Lennart Gustavsson (V) ansåg att denna kostnad borde ställas mot annat i det samlade budgetarbetet. Cecilia Festin Stenlund (L) menade att det kan vara svårt att hävda vård- och omsorgspersonalens särskilda behov av arbetsskor och inte bekosta samma förmån för exempelvis fritidspersonal och lärare.

Att Röd vänster, i egenskap av utbrytargrupp, är svåra att lita på borde stå klart för de flesta malåväljare vid det här laget. Men Socialdemokraterna i Malå har trots allt ett rykte att vårda. Därför bör de komma ihåg att upprätthålla sina egna idéer och principer för ansvarstagande när de är i opposition.

Moderaternas piruetter i riksdagen, kring frågan om marknadshyror i nyproduktion, kan vara ett varnande exempel för Malås Socialdemokrater. Trots att Moderaterna hela tiden velat genomföra den politiken, avsatte de dåvarande socialdemokratiske statsministern på frågan under sommaren 2021. Nu när de vill genomföra samma politik ser de ut att misslyckas. Sverigedemokraterna är då som nu emot förslaget. Det ser alltså ut som att tåget har gått för Moderaterna att driva en ansvarig politik för fler hyresrätter. Synd för dem, och dåligt för Sverige. 

Det är tur för Malåborna att oppositionen än så länge har kunnat enas med majoriteten i större strukturella frågor. Inriktningsbeslutet från måndagens kommunfullmäktige om att bygga ut äldreboendet Miklagård är ett exempel på detta. Inför framtiden får Malås väljare hoppas på att oppositionen väljer politiska stridsfrågor utifrån ett långsiktigt helhetsperspektivet. Frågan om arbetsskor till vård- och omsorgspersonal kan de lägga in i nästa års budgetförslag. Chansen finns då att förslaget vinner.