Norsjös opposition kortsluter sig själv

Det går riktigt bra för Socialdemokraterna i Norsjö. Det kan de bland annat tacka oppositionen för.

Oeniga. Lars-Åke Holmgern (KD) och Charlotta Jansson Enqvist (M) är oppositionspolitiker i Norsjö utan samsyn.

Oeniga. Lars-Åke Holmgern (KD) och Charlotta Jansson Enqvist (M) är oppositionspolitiker i Norsjö utan samsyn.

Foto: Evelina Eriksson/Lars Eriksson

Ledarkrönika2024-03-27 08:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedan 2018 har partiet i och för sig inte egen majoritet i kommunen. Men med vänsterns stöd kan de räkna med att styra ohotat under lång tid.

Skälet till denna ödesmättade profetia är att det i dagsläget inte finns någon enad opposition i kommunen. Det var något som blev smärtsamt tydligt vid kommunfullmäktige den 25 mars. 

De två stora oppositionspartierna, Moderaterna och Kristdemokraterna, ägnade större möda åt att bekämpa varandra än åt att granska de som styr. Eller rättare sagt. Den granskning som de gjorde av majoritetens politik drunknade i en konflikt mellan partierna, som denna gång helt klart drogs igång av KD´s Lars-Åke Holmgren.

Till detta fullmäktige hade Moderaterna kläckt en idé, som de tänkte kunde bidra till en bättre vardag för många Norsjöbor. Den handlade om att skapa en ny jobbmöjlighet för ungdomar inom äldreomsorgen. Unga personer med A-traktorkörkort skulle kunna bidra med serviceinsatser, till exempel köra ut mat till äldre. 

Motionssvaret var ganska positivt. Äldreomsorgen menade att de redan tittar på om detta kan vara något för dem. De hade bland annat sett att idén testas i Vilhelmina. Förslaget till fullmäktige var dock att motionen inte skulle bifallas, utan endast anses besvarad. Det blir ofta så när ett politiskt förslag ligger nära något som redan pågår. Med detta var dock Moderaterna nöjda. Enligt dem var det viktigaste att idén sågs över och att inga begränsningar skulle sättas upp i förväg.

Då hände det! Kristdemokraterna föreslog att motionen skulle avslås. Motivet till detta var dels att juridiken kring transporter inom äldreomsorgen kan sätta hinder för idén, men också att äldreomsorgen har så mycket att stå i att denna idé skulle kunna bli en belastning för verksamheten.

Jag ska i ärlighetens namn säga att jag inte kan bedöma vilket parti som hade bäst argument för sin sak. Moderaterna hade en viktig poäng i att vägen till resultat handlar om att testa de idéer som finns.

– För mig blir det jättekonstigt att gång på gång säga nej till förslag om att få in ungdomar i omsorgen, sa Charlotta Jansson Enqvist (M).

Samtidigt fanns det något klokt i Kristdemokraternas skepsis. Man kan fråga sig hur hållbar en idé är som utgår från att det just bland ungdomar som kör EPA skulle finnas de som vill jobba inom äldreomsorgen? 

Men politiker i opposition måste alltid värdera sina ställningstagande i förhållande till vad som står på spel. Denna gång stod nästan inget på spel i själva motionens fråga. Svaret var, vi tittar på detta. Kanske testar vi det, kanske inte. I frågan om samarbete mellan oppositionens partier sattes mer på spel. Genom att rösta mot Moderaternas motion sade Kristdemokraterna klart och tydligt att de inte är villiga att låta Moderaterna få sin vilja igenom. Inte ens i en ganska liten fråga. Det lägger en dålig grund för framtida förhandlingar mellan partierna.

Situationen är såklart lysande för Socialdemokraterna och deras maktinnehav i Norsjö. Den är sämre för Norsjöborna. Det är nämligen många trender som pekar åt fel håll för kommunen och några av dessa kan vara politikens fel. Befolkningen i kommunen minskar, det är personalbrist inom äldreomsorgen och resultaten i skolan går åt fel håll. 

Har Socialdemokraterna i Norsjö varit tillräckligt framsynta för att möta dessa trender? De som borde ha tydligast svar på en sådan fråga är oppositionen. Och om Socialdemokraternas styre inte duger borde det finnas en enad opposition som kan erbjuda ett alternativ. Just nu finns inte det i Norsjö.