Myndigheter får landet att leva

Är statsminister Kristersson (M) och hans ministrar kloka så lyssnar de på Riksrevisionen och skyndar på utflyttningen av myndigheter från Stockholm.

Flyttad. Tullen har numera delar av sitt huvudkontor i södra Sverige.

Flyttad. Tullen har numera delar av sitt huvudkontor i södra Sverige.

Foto: Johan Nilsson/TT

Ledarkrönika2023-02-27 06:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns goda skäl att placera myndigheter ute i landet i stället för i huvudstaden. Det visar en aktuell granskningsrapport från Riksrevisionen. Rapporten har tittat närmare på vilka effekterna blivit av att flytta eller upprätta myndigheter på andra platser än i Stockholm. Mellan 2004 och 2020 fattades på regeringsnivå 62 sådana beslut. Bland annat har delar av Tullverkets huvudkontor flyttat till Malmö, delar av Trafikverket till Kristianstad, ESF-rådet till Gävle, Universitets- och högskolerådet till Visby, Polarforskningssekreteriatet till Luleå och så vidare.

Riksrevisionen konstaterar att utlokaliseringen av myndigheters verksamhet har lett till att 6 000 befintliga arbetstillfällen kunnat bibehållas och 4 000 nya tillkommit i andra delar av landet än Stockholm. Ur det större perspektivet handlar det kanske om relativt få jobb, men samtidigt kan några hundra tjänster på en plats utgöra en betydelsefull del av den regionala arbetsmarknaden och i sig skapa underlag för ytterligare arbetstillfällen.

Att flera regeringar aktivt arbetat för att stoppa centraliseringen av myndigheter har även bidragit till att öka enskilda människors valmöjligheter. Framförallt känner färre akademiker sig i dag tvungna att söka sig till storstäderna för att få arbete inom sin profession. För många människor innebär det också en ökad livskvalitet att kunna att bo och arbeta i den del av landet där man känner sig hemma och trivs bäst.

En ytterligare bonus av myndighetsflyttarna är statens minskade kostnader. I ett initialt skede innebär en myndighetsflytt ofta ökade utgifter. Men på några års sikt har man kunnat räkna hem miljoner i besparingar till följd av minskade kostnader för såväl lokaler som för personal. Dessutom har personalomsättningen generellt varit lägre än vid jämförbara myndigheter i Stockholm. Det har heller inte visat sig vara några svårigheter för verksamheterna att utöva sina kärnuppgifter eller att styra och samordna sitt arbete ute i landet.


Riksrevisionen rekommenderar den sittande regeringen “att fortsätta att matcha myndigheter, som är föremål för ny- eller omlokalisering, med regionala arbetsmarknader där det finns ett lämpligt utbud av arbetskraft”. Är statsminister Kristersson (M) och hans ministrar kloka så lyssnar de. Dessutom bör de se över den ständigt pågående smygcentralisering som är följden av att myndigheter på egen hand beslutar om att flytta hela eller delar av verksamheten till Stockholm. Till följd av denna har koncentrationen av statliga jobb till huvudstaden under den granskade perioden inte minskat i den omfattning som är önskvärt. Tvärtom.


Det finns ett stort värde i att hela Sverige kan leva och utvecklas. Och det finns ingen anledning att myndigheter, som bör ligga där det finns mest kunskap och erfarenhet av det område man ansvarar för, eller där verksamheten kan ligga var som helst, ska vara placerade i Stockholm.

När det nu är klarlagt att det är både billigare och bättre för många statliga myndigheter att ligga på andra platser i landet än på krypavstånd från riksdagen, är det rimligtvis bara för regeringen att agera med utgångspunkt ifrån det.