Medicinrobotar har kommit till Skellefteå

Myndigheter, förvaltningar, fackförbund och företag signalerar alla samma sak: Nästan varenda bransch har stora svårigheter att hitta medarbetare med rätt utbildning och/eller erfarenhet. Så nu måste man vara kreativ!

På bilden förbereds en "medicinrobot" (läkemedelsgivare) för användning.

På bilden förbereds en "medicinrobot" (läkemedelsgivare) för användning.

Foto: Anne-Lie Andersson

Ledarkrönika2023-02-20 06:30
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Steg ett i alla försök att hitta personal är förstås att göra sig så attraktiv som möjligt och i den processen också göra reklam för sin verksamhet.

Skellefteå kommun har slagit på stort med bland annat sin “Förlåt”-kampanj, som Norran har skrivit om tidigare. Att olika intressen här uppe gör allt för att sälja in sig själv till potentiell arbetskraft i Sverige och världen är rimligt, men vi ska inte hoppas på för mycket.

Om kompetensbristen var unik för norra Sverige hade vi haft en strålande möjlighet att attrahera arbetskraft från andra platser, men så är tyvärr inte fallet. Hela Sverige har liknande problem. Stora delar av världen har liknande problem.

I västvärlden ser vi stora pensionsavgångar och efterdyningarna av pandemin påverkar förstås också negativt i denna fråga.

Detta medför att alla andra också går på offensiven i frågor som ska attrahera kompetent arbetskraft. I det bruset är det utmanande för oss här uppe att sticka ut.

Men jag tycker inte att verksamheterna ska sluta jobba med sin attraktionskraft, det vore ett misstag. Däremot måste det arbetet kompletteras med andra mer eller mindre kreativa åtgärder.

I den andan vill jag lyfta några alternativa sätt att hantera kompetensbristen.

Samarbeta i större utsträckning
Många verksamheter jobbar förstås dagligen med olika typer av effektiviseringar för att kunna klara sina uppgifter.

Men på grund av organisationers utformning, de regler man måste följa och de tankemönster man är van att arbeta med begränsas ofta samarbetet till den egna verksamheten.

I dagens läge blir det viktigt att komma ihåg att många skulle gagnas av ett mer verksamhetsöverskridande sätt att arbeta.

Ett exempel på detta är “I väntan på ambulans”, som är ett samarbete mellan regionen och räddningstjänsten. Avtalet går förenklat ut på att räddningstjänsten finns på fler platser än ambulansen och kan därför snabbare vara på plats i akuta medicinska situationer för att ge basal hjälp fram tills dess att ambulansen anländer.

Detta sätt att arbeta hjälper verksamheterna att klara sina uppdrag med hjälp av varandra. Fler verksamheter borde söka denna typ av lösningar.

Nytänkande digitalisering
Digitaliseringen kan, om den implementeras på ett klokt sätt, hjälpa till med en stor mängd arbetsuppgifter. Med utvecklingen av ännu mer avancerad AI kommer arbetsmarknaden att kunna genomgå en de facto revolution, men här väljer jag att begränsa mig till teknik som finns tillgänglig på bred front redan idag.

Idag finns det lättanvända appar som hjälper personer med olika typer av funktionshinder att planera sin dag.

Det finns också “medicinrobotar” (facktermen är läkemedelsgivare) som står hemma hos äldre och när det är tid för medicin matar automaten ut de mediciner som det är dags för och signalerar till bostadens innevånare att medicinen är serverad. Om medicinen inte tas går en signal till hemtjänsten.

Införandet av drönare kommer att underlätta snabba leveranser till platser som ligger avskilt och det kan användas till bland annat medicinleveranser och att komma flygandes med en hjärtstartare, i väntan på ambulans.

Allt detta är sådant som redan utvecklas och används i Västerbotten. Idéer som dessa kan göra det möjligt för färre personer att klara stora uppdrag. Vi behöver fler kreativa tankar i dessa banor.

Arbeta förebyggande
Jag får nog be om ursäkt för att jag sparkar in denna, till synes, vidöppna dörr. Men jag vill ändå slå ett slag för förebyggande arbete. Alla som är verksamma i rättsväsendet eller vården kommer nog att kunna hålla med om att frågan är helt avgörande för deras verksamhets möjlighet att klara sitt uppdrag i framtiden.

Förebyggande arbete är något som man ofta och gärna pratar om från politiken och ledningshåll, men det blir ofta bortprioriterat till förmån för att släcka akuta eldar. Den prioriteringen är förstås helt rimlig där och då, men i längden kommer det att straffa oss.

Mitt sista medskick i denna text är således att verksamheter som skulle gagnas av ett bättre förebyggande arbete så snart som möjligt sätter sig ner och konkretiserar hur det kan genomföras i praktiken. Var kreativa!