Mayday, sjukvården i Skellefteå riskerar sjunka

Det går att skylla ifrån sig. På en allmän och landsomfattande brist på sjukvårdspersonal. På coronapandemin. Men hur politiken än försöker så är det den som bär huvudansvaret.

Nödropen från personalen på lasarettet i Skellefteå blir fler.

Nödropen från personalen på lasarettet i Skellefteå blir fler.

Foto: Lars Eriksson/Norran

Ledarkrönika2021-10-15 07:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De börjar bli rätt många nu.

Förlåt mig, fel, de börjar bli alltför många.

Nödropen från personalen på lasarettet i Skellefteå.

För några dagar sedan handlade det om sjukhussommaren 2021. Om överbeläggningar och personalbrist (Norran 11/10 2021).

Den här gången (Norran 14/11 2021) handlar det om bristen på gynekologiska vårdplatser.

Förlåt mig, fel igen, avsaknaden av gynekologiska vårdplatser.

Vilket innebär att patienter med vårdbehov – även akuta sådana – skickas vidare till andra sjukhus i länet. De drygt 13 milen till Umeå eller de drygt 15 milen till Lycksele.

Och hur kul är det om man är akut sjuk? Inte speciellt, om än alls.

De hårdföra pessimistkonsulterna menar att det vi nu bevittnar är vägen mot att förvandla lasarettet till ett akutsjukhus, och enbart ett akutsjukhus. Vilket landstingsrådet Peter Olofsson (S) med emfas förnekat.

På Region Västerbottens hemsida står det att läsa: ”Vi har tre sjukhus i Västerbotten. De har olika uppgifter men samverkar nära för att vården ska hålla hög kvalitet och för att våra resurser och medarbetarnas kompetens ska användas så effektivt som möjligt.”

En skrivning som kan tolkas på mer än ett sätt.

Samverkan är nämligen ett lurigt litet substantiv. Samverkan kan ju vara att skicka barnmorskor från Skellefteå till Lycksele för att bemanna förlossningen där. Då samverkar lasaretten i länet.

Precis som Region Västerbotten vill.

Att det riskerar att skapa en ohållbar arbetssituation, som i sin tur riskerar att leda till att barnmorskor säger upp sig, är en helt annan sak. Men faktum är att lasaretten i Skellefteå och Lycksele har samverkat.

Det går att som politiker skylla ifrån sig. På en allmän och landsomfattande brist på sjukvårdspersonal. På att hyrpersonalen dränerar sjukvården på pengar. En situation som landstingen/regionerna själva skapat.

Det går att skylla på coronapandemin. På för få utbildningsplatser och på att det är för få som utbildar sig.

Men hur politiken än försöker så är det den som bär huvudansvaret för att det ser ut som det gör.

Förlåt mig, fel en tredje gång, ska vara den rödgröna politiken.

Väljarna har i demokratiskt oklanderligt genomförda val gett de rödgröna förtroendet att sköta sjukvården. Frågan som ni rödgröna politiker måste ställa er, med ett år kvar till valet: Har vi levererat enligt väljarnas förväntningar och önskemål.

Och väljarna måste ställa sig frågan: Är det den här politiska konstellationen vi vill ska sköta sjukvården i Västerbotten?