Marknadshyror hade varit bra för Skellefteå

För några år sedan, när Skellefteå kommun hade fått veta att Northvolt skulle etablera sig här, var det många som såg sig om i världen och letade efter lärdomar. Vad behövdes nu för att platsens utveckling skulle matcha den stora industrietableringen?

”Vem vill flytta till det nya jobbet i Skellefteå om det inte finns en rimlig bostad? Hur ska familjer ens överväga att flytta till staden om det enda som går att få tag på är tillfälligt boende i små modullägenheter?”

”Vem vill flytta till det nya jobbet i Skellefteå om det inte finns en rimlig bostad? Hur ska familjer ens överväga att flytta till staden om det enda som går att få tag på är tillfälligt boende i små modullägenheter?”

Foto: Norran

Ledarkrönika2023-10-20 07:30
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Intressent riktades mot staden Reno i amerikanska delstaten Nevada. 2019 reste politiker, kommunala tjänstemän, företagare och även denna tidnings dåvarande chefredaktör dit för att se vilka lärdomar som kunde dras från en stad som upplevt en likartad, mycket stor och snabb industrietablering. Tre budskap var tydliga från Renos ledare. De menade att Skellefteå måste satsa på utbildning, rejält ökat bostadsbyggande och att förmå allmänheten att våga tro på att etableringen ska bli verklighet.  

Idag ser det ut som att bostadsfrågan är den svåraste nöten att knäcka. Det skulle behövas byggas mer än 1 000 nya bostäder per år i kommunen. Under 2022 såg det lovande ut, men stigande räntor och höjda byggkostnader satte käppar i hjulet. Detta år kommer bara 800 nya bostäder färdigställas. Det är för lite. Vem vill flytta till det nya jobbet i Skellefteå om det inte finns en rimlig bostad? Hur ska familjer ens överväga att flytta till staden om det enda som går att få tag på är tillfälligt boende i små modullägenheter? 

Nej detta håller inte. Nu krävs snabba beslut från många håll. Ansvaret för detta ligger på flera parter och jag kommer här berätta om vad jag anser är viktigast. 

Nationellt behöver regeringen fatta beslut om tillfälliga stöd för att återstarta bostadsbyggandet i norra Sverige. Det handlar då främst om kommunerna Skellefteå, Boden och Luleå där stora industrietableringar just nu bromsas av rekryteringsproblem på grund av bostadsbrist. Den lokala och regionala oppositionens partier, med M och SD i spetsen, har ett särskilt ansvar att driva på nationellt för detta. Nu har ni chansen att visa väljarna att ni har den förmåga som ni vill de ska tro er om. Förmå era nationella företrädare att ta ställning för utvecklingen i norr och väljarna kommer belöna er.  

Lokalt behöver kommunen göra allt den kan för att snabba på i bygg- och planarbetet. Skellefteå kommun hävdar ofta att den har snabba beslutsprocesser. Men det är något som inte stämmer. Byggföretag och branschfolk vittnar återkommande om att projekt kör fast och att väntetiderna är långa. Det lokala S-styret måste tillsammans med kommunens chefer ta tag i obekväma frågor och säkerställa att plan- och bygglovsarbetet är effektivt i verkligheten, inte bara på papperet. 

Kommunen behöver också syna sina strategier för att tillgängliggöra byggbar mark. I dessa dyrtider är det bara de mest attraktiva tomterna som blir lönsamma att bygga på. Det är vällovligt att politikerna vill stimulera byggande i hela kommunen. Men det är i stans centrum som det finns villighet att betala hyror som motsvarar vad det kostar att bygga. Finns det centrala lägen idag som fortfarande saknar byggplaner? Ja det gör det, exempelvis kring lasarettet. Här får kommunen bakläxa. 

Slutligen är dagens byggkris ett exempel på hur dumt det var av en ohelig vänster-högerallians att fälla Magdalena Anderssons regering sommaren 2021 på frågan om fri hyressättning i nyproduktion. Ja, det är dyrt att bo i nybyggt, men hellre att det finns bostäder med marknadsmässiga hyror än stoppad inflyttning på grund av bostadsbrist. Budskapen från Reno gäller än. Våga tro, satsa på utbildning och bygg, bygg, bygg! 

Andreas Westerberg är fristående ledarskribent