Lite rätt vill jag ändå ge kungen

Milt uttryckt så har kung Carl XVI Gustafs uttalande om tronföljden väckt starka känslor och kritiken har inte låtit vänta på sig. Men sett till en aspekt tycker jag att kungen har en poäng.

Ledarkrönika 7 januari 2023 08:00
Detta är en ledarkrönika. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

I tisdags återgav SVT delar av en intervju som gjorts med kung Carl Gustaf och innehållet var minst sagt laddat. Kungen fastslår att han inte tyckte att det var rätt att prins Carl Philip fråntogs sin roll som kronprins till förmån för storasyster Kronprinsessan Victoria.

Man får tillstå sig att säga att det mycket riktigt var, så som kungen uttrycker det, “orättfärdigt” och till och med “förfärligt” att Carl Philip ersattes med Victoria. Där tar vår samsyn dock slut. Jag är av uppfattningen att prinsen skulle ha ersatts av ett demokratiskt vald statschef istället för av sin syster.

Intervjun sätter fingret på en rad argument för att vi borde reformera bort kungahuset.

Inledningsvis är uttalandet ett tydligt avsteg från Torekovskompromissen från 1971. Då beslöts, i bred politisk enighet, att monarkin skulle få bestå förutsatt att kungahuset skulle få mycket begränsat inflytande på den svenska politiken.

Utifrån denna kompromiss är det mycket märkligt att kungen, genom sitt uttalande om tronföljden, väljer att gå ut och direkt kritisera ett beslut som fattats av riksdagen. Beteendet påminner högt och tydligt om hur demokratiskt det är att ha ett kungahus.

En andra, iögonfallande, aspekt att Carl Gustafs uttalande är världsfrånvänt. Föreställ er reaktionen på hovets kommunikationsavdelning då de fick höra om detta.

Intressant nog bad hovet kort efter intervjun om en ny intervju där kungen skulle få förtydliga sitt svar. Bisarrt nog tycks det som att han kom med samma svar även i den andra intervjun. Den enda som förtydligats verkar vara att Carl Philip har tagit det hela bra.

Hela situationen ger av känsla av en monark som sitter i ett av sina slott och funderar på frågor som känns sakna kontakt med nutidens politiska strömningar. Att vår statschef är en man som inte alls tycks förstå de breda politiska värden som finns i samhället förstärker bara frågetecknen kring varför han alls sitter på tronen.

Slutligen har vi det mest anmärkningsvärda. Även om det rimligtvis inte var kungens avsikt så blir detta en fråga om jämställdhet och brist på progressiva värderingar. Att 2023 stå upp för en lagstiftning som säger att sonen borde få ta över tronen på meriten att han föddes som pojke är förlegat på ett sätt som får en att massera tinningarna.

Kungen måste väl vilja att någon ska kunna försvara ett system som går ut på att en viss familj ska få pengar från medborgarna och privilegier långt utöver vad som står andra till buds. Då är det hisnande att ens antyda att Victoria inte borde få ta över baserat på kön och en förlegad lagstiftning som riksdagen höll på för att förändra.

Nej. Kungen hade rätt i att det är orättfärdigt att Carl Philip ersattes med någon. Redan då hade det varit på sin plats att avskaffa monarkin helt.

Att vi 2023 fortfarande bevarar en institution som tydligt strider mot både socialism och liberalism av alla de slag kan enbart beskrivas som ett förfärligt mysterium.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa