Kulturhuset en symbol för framtidens Skellefteå

Kulturhuset är invigt. Med kunglig glans, ministrar och andra honoratiores. Hur attraktiv och innovativ kulturen blir avgör politikerna. De måste inse att kulturen kostar.
Kulturhuset är invigt. Med kunglig glans, ministrar och andra honoratiores. Hur attraktiv och innovativ kulturen blir avgör politikerna. De måste inse att kulturen kostar.

Kulturhuset symboliserar det nya, moderna Skellefteå. Dess resa från sömnig småstad till pigg och spännande tillväxtkommun.

Ledarkrönika 9 september 2021 07:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tjugohundratalet var ännu ungt.

Skellefteå Kraft kallade till presskonferens.

Det kommunägda energibolaget ville bygga ett kulturhus i anslutning till kontorsskrapan.

Det fanns bara ett problem. Förslaget hade inte förankrats i styrelsen. Planerna rann därför snabbt ut i sanden.

Men nu står det där. Kulturhuset. En magnifik byggnad i trä och glas. En av Europas högsta träbyggnader, sägs det.

Det är en byggnad som på många sätt symboliserar det nya, moderna Skellefteå. Dess resa från sömnig småstad till pigg och spännande tillväxtkommun. En resa som journalisten och författaren Anders Steinvall på ett förtjänstfullt sätt skildrar i boken ”Batterifabriken: Skellefteå och resan mot framtidslandet” (Artos & Norma bokförlag).

Att boken släpptes i samma andetag som kulturhuset invigdes är knappast någon tillfällighet.

Och invigning blev det. Med kunglig glans, ministrar och andra honoratiores.

Kultur gör skillnad. Det menar Tillväxtanalys – eller Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser som myndigheten egentligen heter – i en några år gammal rapport.

Fokus ligger förvisso på Sveriges gles- och landsbygder. Men de övergripande slutsatserna lär inte skilja sig särdeles mycket.

Plötsligt gick proppen ur. Med en smäll värdig en välskakad magnumflaska Pommac.

Facebooks serverhall i Luleå servar mer än 800 miljoner Facebookanvändare. I Skellefteå bygger Northvolt en av världens största batterifabriker. Det satsas på fossilfri ståltillverkning. Vindkraftsprojekt projekteras och byggs. Norrbotniabanan ska byggas.

Konkurrensen om kompetensen lär bli stenhård. Precis som konkurrensen om var arbetarna och tjänstemännen ska bo.

Länge och väl har Skellefteås politiker talat om kulturens betydelse för en kommuns livskraft och attraktivitet.

De kan därvidlag, med gott mod, luta sig mot till exempel Tillväxtanalys slutsatser.

Så här skriver myndigheten i sin rapport Kultur gör ”skillnad”: Att kunna ta del av ett levande och varierat kulturutbud, liksom att själv ha möjlighet att ägna sig åt skapande verksamhet, kan vara avgörande för människors benägenhet att besöka en plats, att flytta in och att stanna kvar. Kultur är, kort sagt, en viktig faktor för orters, kommuners och regioners attraktivitet.

Vilket gör kulturhuset till en viktig pusselbit på ”resan mot framtidslandet”. En av väldigt många.

I och med det nya kulturhuset kan Skellefteå bjuda på ett konsertutbud med guldkant: Jakob Hellman, Yellowjackets, powermetal med Sabaton, Nationalteatern, The Wannadies och Thåström.

I och med det nya kulturhuset har den region- och kommunfinansierade kulturen fått nya lokaler: biblioteket, konsthallarna, Västerbottensteatern.

Mycket ska in på en liten yta under kortare tidsperioder. Något som stundtals debatterats rätt flitigt. En annan sak som debatterats är i vilken utsträckning det nya kulturhuset är ett hus för den producerande lokala kulturen.

Och i vilken omfattning en satsning på kulturen även innefattar mer pengar till kulturföreningarna.

Det är bara att hoppas på att Skellefteås politiker inser värdet av en nära, lokal och levande kultur.

Allt det där är viktiga saker att ta hänsyn till nu när Skellefteå växer. Nu när målet tycks vara att tiotusentals nya invånare ska välja att slå sig ner här. Då behövs det inte bara bostäder, kommunikationer och kommunal basservice, det behövs även fritidsaktiviteter och kultur, föreningsliv och naturliga mötesplatser.

Vi ska vara försiktiga med att överskatta kulturens och kulturhusets betydelse för att göra Skellefteå till en stad, en kommun dit folk vill flytta. Men vi ska heller inte underskatta den.

Hur attraktiv och innovativ kulturen blir avgör i mångt och mycket politikerna. De måste inse att kulturen kostar.

Och om de kommunala pengarna börjar sina, nu när Skellefteå står inför ett gigantiskt investeringsbehov, som i sin tur driver upp kostnaderna för driften, får kulturen inte hamna i strykklass. Då är det bättre att söka samarbeten med näringslivet.

Jämförelsen haltar, i varje fall delvis. Men Skellefteå AIK hade inte blivit stadens idrottsliga stolthet och flaggskepp utan stöttning från näringslivet. Ska kulturhuset på motsvarande sätt bli Skellefteås kulturella stolthet och flaggskepp är det högst troligt att det behövs olika sorters samarbeten mellan kultur och näringsliv.

Kulturhuset är invigt. Ett nytt kapitel i Skellefteå stads historia har skrivits.

Hur framgångsrik satsningen blir avgör kommunens politiker tillsammans med kulturlivet och alla kultureldsjälar.

Det är de som i mångt och mycket avgör hur attraktivt kulturhuset och i sin förlängning staden blir.

Ämnen du kan följa