Kan du tänka dig att ge din son en docka på julafton?

Så här spännande är det kanske bara om förväntningen är att julklappen bryter mot samhällets etablerade könsnormer?
Så här spännande är det kanske bara om förväntningen är att julklappen bryter mot samhällets etablerade könsnormer?

Snart stundar dopparedagen och julklappsöppningen. Till alla er jultomtar där ute har jag en uppmaningen om att tänka lite annorlunda. Köp en actionfigur till dottern eller kanske en docka till systersonen.

Ledarkrönika 17 december 2022 08:00
Detta är en ledarkrönika. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

I debatten om jämställdhet i samhället använder vi ofta ordet kön för att skilja på pojkar och flickor. Kön syftar här till att berätta vilka reproduktionsorgan som barnet har. Det är inte den typen av uppdelning som kommer att behandlas här, vi ska fördjupa oss i ett annat ord. Genus.

Genus är ett ord som beskriver alla de oskrivna regler och förväntningar som finns kopplat till en persons könstillhörighet. Genus handlar om alla de sociala förväntningar som kopplar till ett kön. Lite förenklat kan vi kalla det för könsroller.

Som frisinnad har jag mycket svårt för roller som tvingas på en person och just könsroller tar orimligt stor plats i vårt samhälle. Du måste själv få välja din väg i livet.

Det finns ofta en tydligt förväntan om att flickor ska vara söta, hänsynsfulla och omhändertagande medan pojkar i större utsträckning ska vara självsäkra, modiga och händiga.

Till dessa beteenden kan vi koppla vilka leksaker som barnen får av familj, vänner och släkt. Tjejer får i större utsträckning leksakskök och smink medan pojkar oftare får leksaksverktyg och actionfigurer.

Det som gör att valet av leksaker spelar en betydande roll är att olika leksaker uppmuntrar till olika lekar och dessa lekar övar upp olika typer av beteenden. Om klapparna innehåller läkarväskor och dockkläder uppmuntrar de till lekar där man tar hand om andra. Om klapparna istället innehåller polisuniformer och superhjältefigurer handlar lekarna snarare om att skydda och vara modig.

Alla de uppräknade egenskaperna och beteendena är eftersträvansvärda i olika situationer i livet, så alla dessa julklappar är absolut passande till olika barn.

Min invändning består i att vi rimligtvis vill att även tjejer ska vara självsäkra och modiga medan pojkar absolut måste lära sig vara hänsynsfulla och omhändertagande. Alla barn ska få chansen att utvecklas till en vuxen person som inte har begränsats av vilket kön som de råkade födas till.

Det är väl troligen ingen som vill att barnet eller barnbarnet ska växa upp till en man som har svårt att hantera känslor eller en kvinna som inte vågar ta plats.

Som i så många andra situationer i samhället berikas vi av mångfald och begränsas av samhällsstrukturer som tvingar in oss i vissa sätt att vara. Därför bör vi sträva efter variation bland klapparna.

Då det nu börjar vara dags att, kanske i senaste laget, införskaffa julklappar till barn och barnbarn tycker jag att det kan finnas anledning att fundera på vad som ska inhandlas.

Kanske kan monstertrucken ersättas av en docka, om inte annat för att bredda perspektiven om vad som förväntas av barnet och därmed bättre förbereda för det komplexa samhälle som klappens mottagare kommer att växa upp i.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa