Näringslivet i norr måste ändra Norrlandsbilden

Hur ska vi få 100 000 människor att flytta till norra Sverige, för att möta det stigande behovet av arbetskraft?

Leif och Billy är roliga, men de ger en negativ bild av hur det är att bo i norr.

Leif och Billy är roliga, men de ger en negativ bild av hur det är att bo i norr.

Foto: Stina Stjernkvist /SVT

Ledarkrönika2024-04-05 08:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns inga enkla svar på den frågan, men här kommer ett inspel. 

Låt mig först konstatera att vi arbetar i motvind. Landet Sverige gör inte mycket för att underlätta flyttströmmar, tyvärr ageras det främst när verksamheter läggs ner. Jag citerar en artikel i Svd från 2009: ”Regeringen kraftsamlar för att hjälpa anställda vid Saab. En extra satsning på en halv miljard kronor ska ge ökat stöd till jobb och utbildning i Trollhättan.” Några sådana rubriker har jag inte sett kopplat till den enorma satsning som sker här. Northvolt Ett är bara den största industriella etableringen i norra Europa i modern tid. Det fixar nog Skellefteå kommun på egen hand. (OBS! Ironisk.)

Det faktum att inga nationella pengar skjuts till borde också resultera i tidningsrubriker så som: ”Sveriges framtid finns i norr, varför gör Regeringen ingenting?” Men media har fullt upp med att jämföra det som händer nu med Stålverk 80. Inte heller något som får längtansfulla blickar att vändas norrut. 

Och när man till sist ser någon som pratar med norrländsk dialekt i TV, så är det Leif och Billy. Knappast de man drömmer om som sina nya grannar. 

Så vad gör vi? Tja, varför inte använda oss av redan etablerade metoder för att influera media, politik och opinion. Det som brukar kallas för påverkansarbete, eller lobbyism. 

Innan du fnyser åt detta påfund, så vill jag säga att lobbyism är en laglig och etablerad praxis, en uttalad del i vår demokrati. Allt ifrån fackförbund till särintressen så som ”Sveriges oberoende bryggerier” har en agenda som de driver. Varför skulle inte norra Sverige kliva in i matchen och förmedla vår bild av världen?

Nyhetsmedia behöver få mera kunskap kring den tillväxtresa som vi är på, inte matas med skrämseltankar om att ”Norrland tar all el”. Politiken behöver ständigt påminnas om att norra Sverige är viktigt för hela landets fortsatta välfärd. Och det vore väl trevligt om vi kunde se en TV-serie från Norrland som inte bygger på misär och idioter. 

För att sätta norra Sverige högt på agendan kan vi inte enbart förlita oss på det offentligas arbete. Om vi tror på ett fritt och starkt näringsliv som en viktig del i vårt samhällsbygge, så behöver företagen sätta på sig ledartröjan. Dessutom är möjligheten till påverkansarbete starkt sammankopplad med ekonomisk styrka. 

Skellefteåkraft och Vattenfall förstod vikten av ett samlat budskap när de satsade på Node Pole, en verksamhet vars främsta syfte var att locka energikrävande industrier att etablera sig i Sverige. Man kan gott säga att de lyckades i den ambitionen. Så varför kan man inte nu samlas i ett liknande initiativ för att driva opinion och stärka bilden av vår landsända?

Jag efterlyser en organisation som arbetar med lobbyarbete för norra Sveriges tillväxt. En verksamhet som inte funderar på kommun- eller regiongränser utan bara vill skapa förutsättningar för att vi ska kunna fortsätta på vår inslagna väg. 

Vi behöver bli fler i norra Sverige. Det måste få kosta och det kräver vårt gemensamma engagemang. Vi måste in på samma spelplan som andra intressegrupper, arbeta systematiskt och med uthållighet med att föra fram vår bild av hur det är att leva och verka i vår fantastiska del av världen. Så vad säger ni, företag och investerare i norra Sverige. 

Game on? 

Åsa Svanberg, fristående ledarskribent