Så tycker jag att en riktigt bra politiker ska vara

Att vara politiker är ett utmanande jobb, du har väldigt kritiska arbetsgivare som fort kan bestämma sig för att du borde sparkas om du trampar snett. Som fritidspolitiker, vilket nästan alla regionala och lokala politiker är, är uppgiften än svårare. Här kommer dock några hjälpsamma tips.

Ledarkrönika 31 januari 2023 06:30
Detta är en ledarkrönika. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Det finns lika många åsikter om politiker som det finns personer på vår planet och förutsättningarna ser förstås mycket olika ut. Men det finns en samling kvaliteter som jag är övertygad om att en majoritet av väljarna skulle uppskatta. Här har jag valt att fokusera på fem av dessa egenskaper:

 

1. Kunnig
Oavsett vilken nivå en politiker är aktiv inom är frågorna som ska behandlas ofta komplexa och det är svårt att kunna förutse alla konsekvenser av ett beslut på förhand. En gång i tiden lät säkert hyrpersonal som en lämplig lösning på den problematik regionpolitikerna satt på då.

Det enda en politiker kan göra föra att motverka dåliga beslut är att vara riktigt inläst på området innan besluten ska tas.

Likt inlärning i skolbänken finns det inga genvägar till kunskap. Tjänstepersonerna runt om politikerna kan i och för sig bidra med förslag och lämplig läsning, men det är i slutändan politikerna som ska ta de svåra besluten.

Kunniga politiker leder till mer genomarbetade beslut och till ett bättre samhälle för alla de som röstade på dem.

Mitt tips är att läsa handlingarna till alla möten noga och därtill alltid fråga någon så fort man känner att man inte förstår.

 

2. Hårt arbetande
Att vara politiker är, och ska vara, ett riktigt tungt jobb. Man är vald till de politiska systemets högsta positioner och är ansvarig för utvecklingen av ett helt samhälle.

Att stå på en lista i valet bara för att det behövdes ett namn till är inte rimligt. Politik kräver att man går in med engagemang och intresse. Upplever väljarna att man bara är röstboskap ligger man troligen mycket illa till i nästa val.

Tipset kopplat till denna egenskap är att göra sitt bästa för att komma ut till verksamheter på studiebesök och att man under dessa besök på ett seriöst sätt försöker förstå deras utmaningar för att sedan kunna utveckla idéer om hur politiken kan hjälpa till.

 

3. Ansvarstagande
Det kan kännas hissnande, men det är folkvalda politiker (ofta fritidspolitiker) som har det yttersta ansvaret för allt från elräkningar och skottning av cykelvägar till förskolegruppernas storlek och tillgången på särskilda boenden för äldre.

Min tredje råd är att det finns få saker som ger så mycket respekt som att på ett sakligt sätt erkänna sitt ansvar då något har blivit fel. Erkännandet får gärna komma tillsammans med information om hur det kunde bli som det blev och tänkta åtgärder, men att våga axla ansvaret är alltför sällsynt.

 

4. Ärlig
Sällan har det pratats så mycket om löftesbrott i den offentliga debatten som det gör nu. Det allvarliga ekonomiska läget förstärker också människors irritation när elstödet har dröjt och bensinen ligger runt tjugo kronor litern.

I detta debattklimat kan det vara lätt att glömma att svenska regeringar historiskt sett är väldigt duktiga på att infria de vallöften som har funnits i deras valmanifest.

Politikerförakt ligger dock nästan alltid och bubblar under ytan. Oärlighet, fusk och löftesbrott är sådant som göder föraktet mer än något annat.

Min uppmaning är att alltid undvika alla former av oärlighet, väljarnas förtroende är det viktigaste en politiker har. Om du inte vet svaret på en fråga erkänn det och säg att du ska läsa på och återkomma. Om du av olika anledningar, exempelvis sekretess, inte kan uttala dig i en fråga säg då att du inte har möjlighet att svara på frågan. Ärlighet är bättre än innehållslösa ickesvar.

 

5. Karismatisk
Det är tråkigt att det är så här, men karisma är troligen den enskilt viktigaste egenskapen. Om man inte kan få människor att lyssna då man pratar så blir karriären i politiken tyvärr kort även om de fyra ovanstående egenskaperna är uppfyllda.

En riktigt karismatisk politiker kan lyckas med de mest häpnadsväckande saker och leda små partiet till stora framgångar medan en ledande politiker som inte har talets gåva kan leda sitt parti i fördärvet.

Det sista tipset är att skaffa dig en tydlig ideologisk berättelse om vad du vill åstadkomma och sedan bryta ned den i ett antal väldigt konkreta förändringar som du vill uppnå. Att det är lätt att förstå ditt budskap är grunden för att väljarna ska kunna uppfatta dig som karismatisk.

Kombinationen av en tydlig målbild och konkreta steg mot hur man når den är därför guld värt då man vill förändra världen.

PS. Bidra med dina tankar om ämnet i kommetarsfältet DS.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa