Hög tid för varannan damernas i Skellefteå

”En konsekvens av fördelningen är att fler män kommer att leva med en ökad ensamhet. Dessa ensamma män löper en högre risk för sjukdomar och en förkortad livslängd.”
”En konsekvens av fördelningen är att fler män kommer att leva med en ökad ensamhet. Dessa ensamma män löper en högre risk för sjukdomar och en förkortad livslängd.”

Skellefteborna är fler än någonsin tidigare. Men två av tre nya invånare är män, om inflyttningen fortsätter med samma könsmönster kommer överskottet av män att bli ett snabbväxande samhällsproblem.

Ledarkrönika 19 januari 2024 08:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den snabba befolkningsökningen präglar Skellefteås utveckling. Exempelvis ökade vår befolkning dubbelt så mycket som Umeås under perioden januari-september 2023. Till skillnad från Umeå är Skellefteås ökning enbart en konsekvens av den stora inflyttningen. Om vi endast ser till skillnaden mellan antalet födda och antalet avlidna skulle befolkningen minska. Det negativa födelsetalet och en mansdominerad inflyttning är nu grunden för ett växande överskott av män. Skellefteå har cirka 2-4 procent fler män i alla åldersgrupper mellan 25-64 år. En konsekvens av fördelningen är att fler män kommer att leva med en ökad ensamhet. Dessa ensamma män löper en högre risk för sjukdomar och en förkortad livslängd. Förutom ensamhetens problem kan andra sociala problem öka när andelen män i 25-35 årsåldern ökar. Behovet av missbruksvård är som störst för män i den åldersgruppen. Och män under 30 år begår även de flesta av våldsbrotten.

Kvinnor tycks alltså inte se fördelarna med att flytta hit i samma utsträckning som män gör. Det blev uppenbart när Skellefteå satsade på att rekrytera arbetskraft från södra Sverige i projektet Relocate. I projektet var det 91 kvinnor, endast 11 av dessa kvinnor uppges ha flyttat till Skellefteå. När det utvärderades visade det sig att det inte var med säkerhet fastställt att någon de inflyttade kvinnorna fått jobb här. Trots en skev könsfördelning finns det positiva sidor att lyfta fram med inflyttningen. Den bidrar till att matcha den stora efterfrågan som finns på arbetskraft. Utan inflyttningen av så många män skulle bristen på arbetskraft försvåra kompetensförsörjningen. I valet mellan att rekrytera en man, eller inte rekrytera någon alls är det senare alternativet typiskt sett bättre för arbetsgivaren.

I visionen som Skellefteå kommun stakat ut för år 2030 ges vi bilden av en jämställd och inkluderande arbetsmarknad. Verkligheten rimmar nu illa med visionen. Med tanke på att två av tre personer som flyttar hit är män, oftast i 25-35 årsåldern. Medan den enskilt största gruppen som flyttar ut tycks vara kvinnor i 20-30 årsåldern. Att bolag som Boliden och Northvolt aktivt arbetar för att kunna rekrytera fler kvinnor är bra. Resultaten tycks dock i bästa fall vara blygsamma. Den låga arbetslösheten gör också sitt till, eftersom den lättare befäster de rådande könsstrukturerna i arbetslivet.

Precis som Skellefteå kommun insett är det avgörande för stadens utveckling att kvinnorna finner vår arbetsmarknad och livsmiljö attraktiv. Annars bryter vi inga invanda mönster eller finner fler vägar till jämlikhet. För den nuvarande utvecklingen ger männen allt större plats, och förmodat större inflytande. Vilket säkert kan göra att fler kvinnor även fortsättnings väljer att lämna staden i ung ålder, eller bortse från den som ett framtida alternativ vid en framtida flytt. Nu krävs det att politiken, näringslivet och civilsamhället fokuserar mer på vad som kan göras åt den snedfördelade befolkningsökningen. Ska nya vägar nås till att få kvinnor att vilja stanna kvar i Skellefteå, eller flytta hit krävs därför mer ansträngningar och fokuserat arbete kring problemet.

Att näringslivet och kommunen visar goda intentioner för att bryta befintliga könsmönster är lovvärt. Men det är en klen tröst när utvecklingen går åt fel håll. Därför är det hög tid att vi gör ännu mer för en befolkningsökning som kännetecknas av varannan damernas.

* Folkökningen avser skillnaden mellan folkmängden den 31 december 2022 och den 30 september 2023, siffrorna för det fjärde kvartalet 2023 har inte publicerats av SCB.

Adam Bäckström är fristående ledarskribent


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa