Ge barnen en skola för livsresor

Vi i Centerpartiet vill att våra barn och ungdomar ska ha bästa möjliga förutsättningar till en bra uppväxt, oavsett om de bor på landsbygd, i tätort eller i stan. Förutsättningar för det är att förskola, skola, elevhälsovård och trygga miljöer finns där våra barn och ungdomar bor och rör sig.

”En stor punkt på stämman är att vi kommer att besluta om ett nytt skolpolitiskt program: ”En skola för livsresor”, med över 50 prioriteringar.”

”En stor punkt på stämman är att vi kommer att besluta om ett nytt skolpolitiskt program: ”En skola för livsresor”, med över 50 prioriteringar.”

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Ledarkrönika2023-09-16 07:30
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I slutet av september är det dags för Centerpartiets partistämma och jag är en av 20 ombud från Västerbotten. En stor punkt på stämman är att vi kommer att besluta om ett nytt skolpolitiskt program: ”En skola för livsresor”, med över 50 prioriteringar. Några viktiga områden i programmet är fokus på språket, stöd till elever efter behov och stöd till små skolor.

Att bemästra det svenska språket är avgörande för att varje barn ska få en bra chans att göra en livsresa. Det behöver börjas med det redan i förskolan och här är pedagogerna viktiga. Förutsättningarna för förskolelärare och barnskötare behöver bli bättre så vi kan rekrytera och behålla den utbildade personalen på våra förskolor. Det handlar om antal medarbetare i gruppen, barngruppens storlek, ledarskapet och rektorns roll.

Inga barn ska vara rädda för, eller må dåligt över att gå till skolan. Här är elevhälsan viktig i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan och behöver stärkas. Ett förslag är att lärare ska få distansundervisa elever med skolfrånvaro inom ramen för särskilt stöd. Mindre klasser är ett annat sätt att skapa en trygg miljö i klassrummet. Dessutom föreslås att skapa möjligheter till bättre hälsa genom att stimulera till rörelse båda inomhus och utomhus för mer pulshöjande aktiviteter.

Det är viktigt att skolorna bedriver undervisning av hög kvalitet. Det gäller stora som små skolor, både i stan och på landsbygderna. Närheten till skolan är viktig, särskilt för yngre barn. Skolan är dessutom viktig för våra samhällen och byar. Därför behöver bra skolor finnas även för våra elever på landsbygderna. Ett sätt är att utöka det statliga stödet för att kunna bibehålla och utveckla våra små skolor.

Förslaget om förlängt läsår i grundskolan har lett till högljudda protester, även i Skellefteå. Förslaget handlar om att alla elever ska ges tillräcklig tid för lärande och att Skolverket ska få i uppdrag att kartlägga hur läsåret i grundskolan successivt kan förlängas. Detta förslag kommer att debatteras ordentlig på partistämman och i media.

Tillgång till skolskjuts är en viktig förutsättning för att barnfamiljer ska kunna bo på landet. När en skola läggs ner så blir det mer skolskjuts som behövs och regelverket som finns för skolskjuts tillåter inga pragmatiska lösningar för elever och familjer. Likaså vid det fria skolvalet. Bussar i linjetrafik har tagits bort. Särskilda skolbussar rullar istället och inga andra resenärer än skolans elever får åka med. Här behövs ett öppnare regelverk.

När majoriteten stängde skolan i Sandfors gjordes en muntlig överenskommelse att eleverna skulle få åka skolskjuts från Kusmark till fritids i Sandfors. Nu backar kommunen från denna överenskommelse med att barnen har ”tjuvåkt” med skolskjutsen. Ska man kunna bo och verka på våra landsbygder så borde olika lösningar kunna användas vid olika förutsättningar i vår kommun.

Centerpartiet vill ha en utbildning som ger det bästa till våra barn och unga i hela Skellefteå och vi vill göra de satsningar som behövs för att nå dit. Därför ser jag fram emot Centerpartiets nya framåtdrivande program för en skola för livsresor.