"Går inte att feltolka vår syn på tvångsäktenskap"

L-politikern som ska utforma Sverigekursen för nyanlända är på rätt spår.


L-politikern Roger Haddad har fått i uppdrag att utforma den obligatoriska kursen för nyanlända.

L-politikern Roger Haddad har fått i uppdrag att utforma den obligatoriska kursen för nyanlända.

Foto: Stefan Jerrevång / TT

Ledarkrönika2024-03-17 08:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För många utlandsfödda kvinnor utanför arbetsmarknaden. Hedersförtryck som märks redan i förskolan. Klanstrukturer, religiös extremism och segregation. Oroliga och rädda föräldrar som tror att svensk socialtjänst är ute efter att kidnappa deras barn. 

Det är ingen enkel uppgift Roger Haddad, L-politiker från Västerås och nyligen utsedd till statlig utredare för det som ska bli Sverigekursen, har framför sig det kommande året. Den kurs i samhällsorientering som Haddad ska utforma kommer att bli obligatorisk för nyanlända. 

Ingen lätt uppgift som sagt, men Haddad har åtminstone bättre förutsättningar än många andra politiker. Han är född i Libanon och har i många år varit verksam på Bäckby, Västerås version av Gottsunda. Politiskt är han öppet kritisk till delar av Tidöavtalet, om migration och rättsfrågor, mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Samtidigt har han uppmärksammat allt ifrån våldsbejakande islamism, hedersförtryck, problem inom religiösa friskolor och könsseparata badtider. 

Om det är något svensk integrationspolitik behöver är det just det: Förmågan att ringa in rätt problem, utan att halka in i destruktiva sverigedemokratiska överdrifter och sammanblandande av islam och islamism.  

Att det även finns fördomar och okunskap om det svenska samhället har den så kallade LVU-kampanjen visat. 

"Hade vi haft en bättre integration hade desinformationen om socialtjänsten inte fått samma stöd och spridning bland personer som bor i våra mest utsatta områden", säger Haddad när jag hör av mig. Han säger sig hoppas att regeringen och myndigheterna har lärt sig av gångna misstag.

När regeringen och Sverigedemokraterna för en tid sedan höll en presskonferens om "skärpta krav på hederligt levnadssätt och ökade möjligheter till återkallelse av uppehållstillstånd" nämndes just deltagande i LVU-kampanjen som ett skäl för att återkalla uppehållstillstånd. Det är helt fel väg om man vill komma åt konspirationerna om Sverige och socialtjänsten. 

För att övertyga människor om vad som är sant behövs saklig information och dialog, inte hot.  

Det är inte helt lätt för många nyanlända att förstå hur allvarligt det i Sverige ses på aga, en självklar uppfostringsmetod i många delar av världen. Men når information om det fram, och om till exempel att det svenska samhället bygger på att även kvinnor arbetar, dämpas åtminstone risken för missförstånd. 

Om inte staten träder in för att dämpa ryktesspridning och för att informera finns det uppenbarligen desinformatörer – som av olika skäl tjänar på splittring och segregation – redo att fylla tomrummet.

– Utredningens direktiv har ett särskilt fokus på jämställdhet och arbetet mot hederskultur, och utgångspunkten är vår liberala demokrati och svensk lag, berättar Roger Haddad vidare. 

Det är bra. Skräckexemplet på när en svensk myndighet skulle informera är när Socialstyrelsen 2018 lanserade broschyren "Information till dig som är gift med ett barn". Man informerade där bland annat om det "olämpliga" i att bo tillsammans med ett barn under 15 år som man är gift med. De vaga formuleringarna fick kritik och broschyren drogs in. 

Det finns "inga som helst marginaler för feltolkning av vår syn på barn- och tvångsäktenskap", säger Haddad om den kommande Sverigekursen. 

Om introduktionskursen kommer att lyckas återstår att se. Men riktningen är välkommen: Det måste finnas ett läge bortom hot om indragna uppehållstillstånd och SD:s återkommande utfall mot islam – och den tidigare oviljan att ens erkänna och se problem.