Krav som Skellefteå borde ställa på Stockholm

Skellefteå växer så att det knakar i fogarna och hela samhället genomgår en förändringsprocess som är svår att överblicka. Den enorma tillväxten kommer med fantastiska möjligheter och snåriga utmaningar. Staten har en viktig roll att fylla här.

" Skellefteå är idag en symbol för en industriell revolution och det ligger tveklöst i hela landets intresse att kommunen får hjälp med vissa utmaningar."

" Skellefteå är idag en symbol för en industriell revolution och det ligger tveklöst i hela landets intresse att kommunen får hjälp med vissa utmaningar."

Foto: Lars Eriksson

Ledarkrönika2023-02-17 06:30
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Skellefteå har man, med all rätt, tagit till sig en mentalitet som går ut på att det är lika bra att lösa allt själv eftersom att staten inte kommer att bidra i någon större utsträckning.

Under tiden Skellefteås utveckling hade stagnerat var det inte så förvånande att Stockholm och rikspolitiken visade ointresse, samma mönster går tyvärr att se i stora delar av landet.

Skellefteå har dock lyckats vända den nedåtgående trenden i befolkningsutvecklingen till en uppåtgående statistisk raket. Förändringen innebär att den gamla “vi klarar nog allt bäst själva”-mentaliteten måste uppdateras.

Missförstå mig inte nu. Jag tycker att det är beaktansvärt att en kommun visar att man kan hantera motgångar på egen hand och jag tycker absolut inte att staten ska komma till undsättning varje gång ett problem uppstår i en kommun. Däremot finns det problem som Stockholm ska hantera, det är trots allt därför vi har en gemensam stat.

Tanken om att staten ska ta ett ökat ansvar kan diskuteras inom vitt skilda politikområden. Allt ifrån skolans läroplan till regionernas specialistvård är relevanta att diskutera i sammanhanget. Men här väljer jag att peka ut fyra områden som exemplifierar den typ av stöd som just Skellefteå skulle gagnas av i den stora omställning som nu pågår.

En utbyggd infrastruktur
Då en stad växer måste samhällets infrastruktur växa med den. Att Skellefteå flygplats nu blir statlig är rimligt och större statliga resurser borde avsättas för att säkra att Norrbotniabanan ska byggas enligt tidsplan.

Att infrastruktur är oerhört viktigt för en växande stad kommer troligen inte som en överraskning för någon. Företag och inflytande medborgare behöver pålitliga kommunikationer för att vilja etablera sig här.

Ett starkt lokalt rättssystem
Mindre självklara typer av grundläggande samhällsfunktioner måste också byggas ut. Som exempel på detta vill jag lyfta rättssystemet.

Det flaggas allt oftare för att den typen av våld och kriminalitet som flyttar dit stora koncentrationer av pengar finns också kommer att få fotfäste i Skellefteå.

Här vill vi förstås vara proaktiva och förebygga utvecklingen så gott det går, men vi kan anta att vi kommer att se en ökning av brottslighet. I denna situation är det på sin plats att åklagarmyndigheten öppnar upp ett lokalkontor i Skellefteå och det vore även rimligt att ett häkte etablerades i kommunen. Att tvingas resa hela vägen till Umeå för att hitta dessa samhällsfunktioner känns inte längre rimligt.

Hjälp de seriösa byggarna
Det långa pendlingsavståndet till Umeå leder oss in på nästa område där staten kan bidra. Byggsektorn i Skellefteå ser en enorm efterfrågan på både bostäder och andra större projekt, men de seriösa byggföretagen har betydande utmaningar i det nya klimatet som uppstått i det växande Skellefteå.

Arbetsmiljöverkets närmaste kontor ligger i just Umeå. Så länge Skellefteå växer på det dramatiska sätt som sker just nu borde myndigheten snarast etablera ett lokalkontor på plats här.

Myndighetens närvaro och löpande kontroller är helt nödvändiga för att seriösa aktörer ska klara konkurrensen mot vissa mindre nogräknade företag, som lätt lockas av alla de pengar som investeras här nu.

Därtill borde staten skjuta till ökade resurser till Migrationsverket. Den lokala arbetsmarknaden skriker efter arbetskraft och den finns inte att tillgå i Skellefteå idag. Vi behöver människor från hela världen och då måste Migrationsverkets handläggningstider kortas rejält.

Dags för en satsning på högre utbildning
Slutligen vill jag slå ett slag för stadens behov av högre utbildning. Att Luleå tekniska universitet och Umeå universitet bedriver viss verksamhet på Campus är förstås positivt, men mer måste till.

Om vi ska klara den skriande bristen på allt från sjuksköterskor och förskollärare till ingenjörer och lantmätare behöver vi fler lokala utbildningar. Då Skellefteå pekas ut som ett av den gröna industriella vågens centrum är det inte mer än rätt att en högskola etableras här.

Det är inte så att jag tycker att vi ska stå med mössan i hand och snällt fråga huvudstaden om de kan hjälpa oss. Skellefteå är idag en symbol för en industriell revolution och det ligger tveklöst i hela landets intresse att kommunen får hjälp med vissa utmaningar.

Våra politiker kan ställa höga krav på sina nationella kollegor. Stockholm måste genast agera på att Skellefteå växer!