Malå behöver professionalism istället för gubbighet

Tjamstan i Malå. Campingen, slalombacken och hotellet är viktiga för samhället.
Tjamstan i Malå. Campingen, slalombacken och hotellet är viktiga för samhället.

Det kommunala fastighetsbolaget i Malå, Meni, har återigen hamnat i kris. Förra VD:n, Angelica Edlund, anklagas för illojalitet.

Ledarkrönika 13 februari 2024 15:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hon påstås ha orsakat höga extrakostnader för bolaget och för att ha anställt en nära anhörig. Men närmare betraktat är det inte så enkelt att förstå varför dessa anklagelser görs.

Meni är ett bolag som äger och förvaltar kommunala fastigheter i Malå, samt driver tre sammankopplade verksamheter; slalombacken, campingen och hotellet. För Malå är dessa verksamheter mycket viktiga. Skidanläggningen mitt i samhället gör Malå till ett populärt turistmål. Det bidrar till liv och rörelse och breddar arbetsmarknaden på orten.

Över tid har Meni haft flera olika problem. För Norrans läsare är den stora tankortshärvan från 2018 väl känd, men vid sidan om det har bolaget kämpat med sviktande ekonomi. Åren med ekonomisk förlust har varit många och 2015 skrev kommunen dessutom av en skuld till bolaget på 35 miljoner kronor. Bolaget har de sista 25 åren i genomsnitt kostat Malås skattebetalare 3,5 miljoner kronor per år.

Malås ledande politiker och Menis styrelse har haft svårt att styra upp bolaget på ett bra sätt. Det är ju en konstig ordning att en kommun driver kommersiella verksamheter som hotell och campingar. Därför har kommunen försökt hitta privata entreprenörer som skulle kunna ta över, men inte lyckats med det. 

Med tanke på campingens och hotellets svaga ställning på marknaden är styrelsen agerande mot förre VD:n obegripligt. Som utomstående är det svårt att bedöma hur allvarliga fel som hon begått, eller om hon ens gjort något fel överhuvudtaget. Enligt Norrans rapportering hävdar Angelica Edlund att hon haft parallella uppdrag inom bolaget och att dessa arvoderats i enlighet med ett tilläggsavtal som upprättats med gamle ordföranden. Hon hävdar också att övriga fel hon anklagas för är beslut som tagits efter samråd med styrelsen eller dess ordförande. Styrelsen nye ordförande, Arne Hellsten (ML), hävdar tvärtom att förre VD:n agerat trolöst och att det tilläggsavtal hon hänvisar till är ogiltigt. 

Styrelsen har via sin ordförande valt att polisanmäla förre VD:n, och hon har i sin tur valt att svara med en stämning mot bolaget där hon bestrider alla anklagelser. Händelseförloppet ser ut som ett allvarligt fall av gubbigt självskadebeteende. Det som står på spel i denna fråga är inte huruvida Arne Hellsten (ML) har helt rätt eller helt fel i sina anklagelser mot Angelica Edlund. Istället är frågan om någon ska våga kliva in i en ledande roll för detta svåra uppdrag framöver? Det finns säkert tillfällen då det är rätt att sätta hårt mot hårt när en VD tagit sig för stora friheter. Men i detta fall? Har styrelsen ens försökt reda ut någon av de påstådda felaktigheterna med förra VD:n? På vilket sätt tänker sig Arne Hellsten och övriga styrelsen att denna osmidiga hantering av ledningsfrågan i bolaget ska leda framåt?

För Malå kommun och för Meni borde högsta prioritet nu vara att bygga stabilitet för verksamheterna kring skidanläggningen. Samhället behöver ha ett fungerande hotell, och campingen har en potential som kan utvecklas. I längden kan detta inte vara kommunala verksamheter, men för att någon privat entreprenör ska våga ta över måste det finnas en fungerande grund att bygga vidare på. För att komma framåt behöver professionalism få ett större utrymme. En styrelse som agerar förutsägbart och strukturerat med bolagets bästa för ögonen vore ett första steg.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa