Ett dramatiskt drag i Skellefteås politiska spel

Huvudargumentet för Alliansens tillkomst 2006 var att kunna presentera ett alternativ till de många S-regeringar som Sverige då hade haft. Draget lyckades och konceptet Alliansen spreds till kommuner och regioner. Nu borde Alliansen lokalt och regionalt fatta ett drastiskt beslut.

"Precis som det en gång var på riksnivå så är Alliansens funktion här att kunna erbjuda väljarna ett trovärdigt alternativ till det socialdemokratiska styret."

"Precis som det en gång var på riksnivå så är Alliansens funktion här att kunna erbjuda väljarna ett trovärdigt alternativ till det socialdemokratiska styret."

Foto: Jenny Petersson

Ledarkrönika2023-04-21 06:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På riksnivå börjar det nu vara rätt länge sedan Alliansen var en politisk gruppering att räkna med. I och med Sverigedemokraternas intåg i riksdagen och växande väljarstöd har Alliansen inte kunnat samla nog stöd för att ses som ett trovärdigt regeringsalternativ. 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har nu istället gjort gemensam sak med Sverigedemokraterna och bildat Tidöpartierna. Alliansen på riksnivå är död och begraven.

Lokalt och regionalt fortsätter dock Alliansen att finnas, men det börjar bli dags att begrava det samarbetet även i Skellefteå och Västerbotten.

Alliansen har förlorat sitt syfte
Precis som det en gång var på riksnivå så är Alliansens funktion här att kunna erbjuda väljarna ett trovärdigt alternativ till det socialdemokratiska styret. Detta är i och för sig oppositionens roll, men i dagsläget är Alliansen så liten i både Skellefteå och Region Västerbotten att argumentet om att vara ett trovärdigt alternativ faller.

I kommunvalet i Skellefteå fick Alliansen ihop 34,6 procent tillsammans. Detta kan jämföras med Socialdemokraternas 42,8. I ekvationen bör man också ta i beaktande att Vänsterpartiet fick 8,3 procent och det är nog ingen som tror att vänsterpartisterna kommer att välja ett samarbete med Allianspartierna framför att agera stödparti till Socialdemokraterna.

Ett liknande mönster syns i regionen där Alliansen får ihop 37 procent och Socialdemokraterna landade på 37,1. Även här finns det stöttande Vänsterpartiet som fick 11,9 procent.

I båda fallen finns också det lilla Miljöpartiet, men även om Alliansen samarbetar med dem är det en bra bit upp till en majoritet.

Sverigedemokraternas intåg i regionen och kommunen har, likt vi såg på riksplan, gjort att Alliansen har förlorat det bärande argumentet för sin existens.

Alliansen är direkt skadlig
För det första är det problematiskt för de små partierna. Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna befinner sig idag i skuggan av Alliansens största parti, Moderaterna. Det är ofta givet att det är moderater som får uttala sig för hela Alliansen då media kommer med frågor till oppositionen.

Allianssamarbetet för också med sig att det är svårare för samtliga fyra partier att profilera sig och vara riktigt vassa i sina hjärtefrågor. Man måste också stå för andra partiers frågor i vissa lägen, även om man inte håller med.

Det är rimligt att jämka sin politik med andra partier då man är i maktställning, men det är snarare direkt skadligt då man är i opposition.

Slutligen är det troligare att kommunen och regionen skulle få mer socialliberal politik om en eller ett par av allianspartierna skulle bilda en framtida majoritet tillsammans med Socialdemokraterna. Ett samarbete av detta slag skulle kunna koppla lös Socialdemokraterna från Vänsterpartiet samtidigt som det skulle införa fler politiska initiativ från den politiska mitten.

Vid överraskande valresultat kan den uppstå
För den som tycker att Alliansen är toppen och borde finnas kvar ifall att man skulle lyckas med stor väljarförflyttning högerut har jag ett tröstande besked.

Om de fyra Allianspartierna skulle få nog med väljarstöd för att bilda en majoritet så kommer de att göra det oavsett om man kallade sig Alliansen eller inte då man var i opposition.

Så min uppmaning till oppositionens politiker är att ni för all del bör samtala och samarbeta, men projektet Alliansen är det dags att begrava.