Det kan byggas kärnkraft i Skellefteå

I onsdags höll regeringen pressträff och ämnet för dagen var att man vill bygga mer kärnkraft. Ett av utspelen handlade om att öppna upp för att starta kärnkraftverk på nya platser runt om i landet. Norrlandskusten har nämnts som en möjlig plats.

Ledarkrönika 13 januari 2023 06:30
Detta är en ledarkrönika. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Få saker gör en plats så attraktiv för industrier som billig el. Det är bland annat tack vare billig och pålitlig el som Northvolt har valt att etablera sig här i Västerbotten. Det kommer att behövas enorma mängder energiproduktion i en framtid där bland annat stålindustrin ska bli fossilfri och hela vår fordonsflotta ska ställas om.

Sett till var ett kärnkraftverk kan komma att byggas är nog Luleå troligare än Skellefteå, eftersom den fossilfria stålindustrin kommer att behöva ofantliga mängder el. Det skulle dock kunna vara en påtaglig konkurrensfördel för Skellefteå om det byggs ett kraftverk här. Det skulle underlätta försöken att locka hit fler stora industrier.

Men även om ett kärnkraftverk skulle hamna i Luleå skulle det ligga i vårt elområde och bidra till lägre elpriser, priser som annars riskerar att dra iväg då stålindustrin ställer om.

Rörande kärnkraftens vara eller inte vara vill jag lyfta tre stora frågor:

  • Löser den våra problem?
  • Är den ekonomiskt gångbar?
  • Och framför allt: är den säker?

På frågan om kärnkraften kan lösa våra problem är svaret ett nyanserat: ja och nej.

Kärnkraften är fossilfri och kan därmed vara en viktig pusselbit i världens omställning till ett hållbart levnadssätt. Kärnkraften kan också vara till hjälp i omställningen till ett nytt pålitligt energisystem.

Märk dock att det i båda fallen handlar om omställningar. Kärnkraften är ingen slutgiltig lösning på dessa problem och jag är helt övertygad om att vi kommer att komma fram till bättre alternativ under min livstid, men i dagsläget utgör kärnkraften en viktig del av lösningen.

Men regeringens enögda fokus på kärnkraft är fel väg att gå. Vi behöver annat också. Vindkraft, solkraft och energieffektiviseringar är andra helt avgörande pusselbitar i denna stora omställning.

 

Rörande frågan om kärnkraften är ekonomiskt gångbar svarar jag osäkert: kanske.

Komplexiteten i vårt energisystem och de regleringar och marknadskrafter som gör sig gällande där gör det näst intill omöjligt för utomstående att få en klar bild av förutsättningarna. Så beslutet om kärnkraftens ekonomiska förutsättningar lämnar jag med varm hand över till de aktörer som är aktiva i branschen och det borde regeringen också vara noga med att göra.
Så kommer vi till elefanten i rummet. 

 

Frågan om huruvida kärnkraften är säker kan överraskande nog besvaras med ett: ja, om man jämför med andra energislag.  

Räknat på dödsfall per producerad mängd energi så är kärnkraft mycket säkrare än kol, gas och olja och till och med säkrare än vattenkraft (som förstås också är väldigt säkert).

Att många människor dör en för tidig död på grund av utsläpp från fossila bränslen kommer troligen inte som någon nyhet. Men att det dör fler personer i olyckor kopplade till vattenkraft än vad det dör personer av kärnkraftsolyckor är mer iögonfallande.

Orsaken att kärnkraft sprider sådan skräck kan troligen kopplas till att de olyckor som sker blir spektakulära världsnyheter. Arbetsplatsolyckor på utländska vattenkraftverk eller att en enskild person dör på grund av utsläpp från fossila bränslen tar sig inte ens till nyhetsplats.

Rädslan för kärnkraft kan liknas vid rädsla för att flyga. Trots att flyget är säkrare än bilen känns flygresor ofta mycket obehagligare än den farligare resan till flygplatsen. Kraschande flygplan är ofta spektakulära världsnyheter medan olyckor med bilar är mycket vanligt.

Med dessa tre frågor avklarade vore det kanske inte så tokigt om vi fick ett kärnkraftverk i vårt elområde och det skulle troligen stärka Skellefteås möjligheter att attrahera fler aktörer av Northvolt och Bolidens kaliber.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa