Det hjälper inte att vara förbannad

Inom de områden jag skriver om finns det nästan alltid en tydlig konflikt och därmed också ett mer eller mindre stort missnöje. Att vara missnöjd med tillvaron är en viktig drivkraft för förändring i samhället och kan vara välgörande. Men man kan vara mer eller mindre effektiv med sitt missnöje.

"Om du lyckas inleda en lugn och sansad dialog med tjänstepersonen eller politikern och därtill får ta del av mer information om vad som ligger bakom den situation du irriterar dig på är manegen krattad för en lösning."

"Om du lyckas inleda en lugn och sansad dialog med tjänstepersonen eller politikern och därtill får ta del av mer information om vad som ligger bakom den situation du irriterar dig på är manegen krattad för en lösning."

Foto: FREDRIK PERSSON / TT

Ledarkrönika2023-04-17 06:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Utgångspunkten för mitt resonemang är hur man kan påverka politiker och ansvariga tjänstepersoner. Tankarna kan dock med fördel också användas i relationen med chefer, släktingar, grannar eller andra personer som är ansvariga för det som leder till missnöje i ditt liv.

Det hjälper inte att vara arg
Det är rimligt att man ibland blir riktigt arg på något. Det kan handla om att byns skola ska läggas ner, att snöröjningen fungerar dåligt eller att priset på bensinen har gått upp. Det är okej att bli upprörd ibland, men det är inte då du ska skriva mejlet eller ringa samtalet till de som är ansvariga.

Om din målsättning är att faktiskt förändra något och bli lyssnad på är det viktigt att försöka lugna ner dig innan du för fram din kritik. Ett mejl skrivet i versaler eller ett samtal där du har en tydligt arg underton kommer inte att gynna din sak.

Då känslorna har svalnat något rekommenderar jag att man pratar ihop sig med någon i sin närhet och försöker ringa in vad exakt problemet består av. Först efter det bör du formulera din skrivelse eller ringa ditt samtal. Detta kommer att lägga grunden för en mycket bättre dialog och kraftigt förbättra dina möjligheter att få till en faktisk förändring.

Förstå den andras perspektiv
Då man väl är missnöjd hamnar många i ett slags tunnelseende där makthavaren i fråga är allt från lite lengräddad till direkt ond. Detta är förstås inte så hjälpsamt att närma sig en oenighet på detta sätt. Om man istället tar ett djupt andetag kommer man ihåg att alla inblandade nästan alltid gör det bästa de kan i en svår situation.

Byns skola läggs inte ner med målsättningen att förstöra för byn och snöröjningen planeras inte utifrån hur man kan irritera flest personer.

Det bästa du kan göra är att be om en förklaring till hur situationen har uppstått och att vara så respektfull du kan rörande att frågan troligen är rätt komplex. Ju mer fakta du besitter om det som har orsakat ditt missnöje desto troligare är det att samtal med makthavare på sikt leder till något produktivt. Då slipper man stånga sig blodig utan att något förändras.

Kom med ett rimligt förslag på lösning
Om du lyckas inleda en lugn och sansad dialog med tjänstepersonen eller politikern och därtill får ta del av mer information om vad som ligger bakom den situation du irriterar dig på är manegen krattad för en lösning.

I bästa fall leder detta till att du kan bidra med perspektiv och idéer som beslutsfattarna inte har varit medvetna om eller kunnat ta i beaktande. Eller du kanske rent av kan erbjuda att bli en del av en lösning.

Byns skola kanske inte kan bedrivas i kommunens regi längre, men kommunen kan kanske bistå med att starta upp ett föräldrakooperativ. Snöröjningen av vägen i fråga kanske inte kan prioriteras på grund av begränsade resurser, men du kanske har en traktor och kan få ersättning för att röja just den sträckan.

Dessa exempel är bara här för att illustrera resonemanget och det kan lika väl röra sig om något helt annat. Undersköterskor kan förändra hemtjänstens organisation. Konflikten om grannens fallfrukt kan lösas eller varför inte frågan om hur man ska kunna locka personal till det egna företaget.

Slutsats och reservation
Vi kan nå långt om vi väljer att samarbeta och prata om frågor som irriterar oss. Du kommer att nå bättre resultat om du inte låter de negativa känslorna styra.

Detta är inte ett magiskt recept som kommer att lösa alla tänkbara problem. Det ska snarare ses som råd som kommer att förbättra dina chanser när du ska ta dig an att försöka förbättra vårt samhälle.