Det är farligt att föda barn – dödligheten ökar

I dagens Sverige glömmer vi lätt att graviditet är riskfyllt. Att mödradödligheten ökar i vår del av världen borde få människor som funderar på att avstå från MVC och förlossningsvård att tänka till.

Farligt. Brist på mödra- och förlossningsvård är en av anledningarna till att mödradödligheten ökar.

Farligt. Brist på mödra- och förlossningsvård är en av anledningarna till att mödradödligheten ökar.

Foto: Lise Åserud

Ledarkrönika2023-02-28 06:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Graviditet och förlossning är något av det farligaste en kvinna kan utsätta sig för. Varannan minut, 365 dagar om året, dör en kvinna till följd av komplikationer vid havandeskap eller barnafödsel. Allvarligast är situationen i länder i Afrika söder om Sahara. Över 70 procent av mödradödligheten i världen inträffar där. 

I en aktuell rapport från bland annat Världshälsoorganisationen, WHO och FN-organen Unicef och Unfpa med namnet "Trends in Maternal Mortality" har man följt hur mödradödligheten utvecklats mellan 2000 och 2020. I det långa perspektivet ser det relativt bra ut. Antalet döda mammor i världen minskar. 2020 miste 287 000 kvinnor livet vid graviditet och förlossning vilket är ungefär 20 000 färre än 2016. Samtidigt varnar nu organisationerna för ett allvarligt bakslag. I Europa, Nordamerika, Latinamerika och Karibien har mödradödligheten ökat med 15-17 procent under de senaste åren till följd av ojämlikhet, konflikter och kriser. Visserligen från i sammanhanget låga nivåer. Men utvecklingen är allvarlig.

I Sverige har vi tack och lov numera bland den lägsta mödradödligheten i världen. Här dör bara omkring 6 kvinnor om året under eller kort efter graviditet, samtidigt som det föds över 100 000 barn. Men varje mamma som mister livet är en tragedi. För varje kvinna som förlorar livet finns det också ett större antal som får allvarliga skador, ibland permanenta. Mycket tyder på att även den svenska mödra- och förlossningsvården hade kunnat rädda fler och undvika många skador om man arbetat annorlunda.

Häromåret konstaterade arbets- och referensgruppen för mödramortalitet inom SFOG (Svensk förening för obstetrik och gynekologi) som består av förlossningsläkare, narkosläkare och barnmorskor och sedan 2008 kartlagt och analyserat svenska mödradödsfall, att det behövs förbättringar på flera områden. De pekar bland annat på att vården måste bli bättre på att upptäcka och uppmärksamma psykosociala riskfaktorer hos blivande mödrar. Dessutom anser man att samarbetet och kommunikationen mellan olika yrkeskategorier som möter gravida kvinnor måste utvecklas. När en gravid kvinna behandlas av en annan del av vården bör till exempel obstetriken alltid informeras.

När man lever i Sverige 2023 är det lätt att glömma bort hur riskfyllt graviditet och förlossning är och alltid har varit. Det var inte särskilt länge sedan betydligt fler kvinnor i vårt land dog i barnsäng. Att mödradödlighet drabbar flera hundra tusen kvinnor i världen varje år är heller inget gravida i Sverige funderar särskilt mycket över. Förmodligen är det också därför allt fler har önskemål om att strunta i besök hos mödravården och planerar att föda sitt barn hemma, långt bort från narkosläkare och obstetriker och med bara en enda barnmorska eller ingen sjukvårdskunnig alls närvarande.

Att statistiken vad gäller mödradödlighet i Europa visar på en ökning borde leda ett uppvaknande även här. Graviditet och förlossning kan, när den inte övervakas och följs upp, leda till döden. Vare sig det handlar om brist på tillgång till vård eller aktiva val att undvika densamma. Det får vi aldrig glömma bort.