Den krassa sanningen om att äta kött

"Kött är, baserat på hur mycket frågor runt det engagerar, ett av Sveriges absolut mest älskade livsmedel. Det har under lång tid kopplats till högtidstillfällen och vardagslyx."
"Kött är, baserat på hur mycket frågor runt det engagerar, ett av Sveriges absolut mest älskade livsmedel. Det har under lång tid kopplats till högtidstillfällen och vardagslyx."

Med jämna mellanrum kommer frågan upp. Svenskarna går man ut huse för att ta striden om något av det heligaste vi har. Det är dags för en text om kött.

Ledarkrönika 31 mars 2023 06:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Frågan engagerar till den så milda grad att många tappar fattningen. Ett tydligt exempel på detta är konflikten i Lycksele där man hade beslutat att skolmaten skulle vara mer lokalproducerad och mer vegetarisk. Den gången kulminerade situationen i hat, hot och verbala påhopp på kökspersonalen då dessa var ute på samhället.

Jag förstår att debatten engagerar, men vi kan väl försöka att prata om frågan utan att bli så väldigt arga?

Hälsa
"Ät inte så mycket rött kött och chark, max 500 gram i veckan men gärna mindre”. Så lyder Livsmedelsverkets rekommendation rörande vår köttkonsumtion. Myndigheten lyfter upp att det vore bra för vår hälsa om vi siktade på att äta ungefär fyra köttmåltider i veckan (eller mindre).

Rekommendationerna syftar till att minska förekomsten av bland annat olika sorters cancer och hjärt- och kärlsjukdomar hos befolkningen. Myndigheten har i uppdrag att ta fram information som ska hjälpa oss att leva hälsosammare liv. Att äta lite mindre kött kan leda till ett längre och hälsosammare liv.

Ett vanligt motargument mot att äta mindre kött är att kött behövs för att vi ska få i oss nog med protein och andra viktiga näringsämnen. Det är helt sant att kött innehåller en hel del viktiga näringsämnen, men det går absolut att ersätta detta med andra livsmedel som ger oss likvärdig näring.

Miljö
Oavsett hur väl vi lyckas med den gröna omställningen så kommer vår livsmedelsproduktion att ha negativ inverkan på miljön och klimatet, men det är fullt möjligt att påverka hur stor den inverkan är.

Det livsmedel som sticker ut i olika studier som har gjorts av matens klimatpåverkan är just kött, och allra mest nötkött. Räknat per kilo mat så släpper nötkött ut mer är tio gånger så mycket växthusgaser som fläsk eller kyckling och över hundra gånger så mycket som potatis.

Nu är det lätt att fastna i en diskussion om statistik och siffror, men det råder stor enighet om att kött har en större klimatpåverkan än vegetariska produkter.

Det har redan nämnts att det spelar stor roll vilket kött man väljer och till det kan läggas fler faktorer. Naturbetande kor fyller en viktig uppgift sett till biologisk mångfald och viltkött har inte samma påverkan på klimatet som djur som specifikt föds upp för att bli mat (alltså djur som annars inte hade funnits till). Frågan är komplex och har många perspektiv att ta i beaktande.

Etik
För många handlar köttätandet om etik och om djurens välmående. Det är nästan jämt billigare att köpa kött producerat i utlandet, där man har mindre strikta lagar om djurhållning och ofta använder mycket antibiotika.

Att köpa lokalproducerat kött är således ofta dyrare, men det säkrar livsmedelsproduktion i Sverige, gynnar lokala företagare, håller nere den farliga överanvändningen av antibiotika och garanterar en relativt hög standard sett till djurhållning.

Det finns etiska värden som talar för att köpa lokalproducerat kött. Eftersom att det är dyrare blir det kanske så att man köper mindre (fast bättre) kött än man annars hade gjort och det beteendet gynnar då din hälsa och vår miljö.

Kultur
Kött är, baserat på hur mycket frågor runt det engagerar, ett av Sveriges absolut mest älskade livsmedel. Det har under lång tid kopplats till högtidstillfällen och vardagslyx. Köttbullar har i det närmaste nått status av en nationalklenod och falukorven spelade en (överraskande) stor roll i den förra valdebatten.

Köttet har fått en så central roll i vår matkultur att ett ifrågasättande av köttet av många upplevs som ett personangrepp. Försvaret av kött börjar fort handla om att försöka försvara eller bortförklara dess effekter på hälsa och miljö. Men för alla som brinner för kött borde det väl räcka med att säga att man tycker om det så mycket att andra värden får prioriteras ner ibland?

Slutsats
Som frisinnad tror jag inte att vår köttkonsumtion i första hand borde regleras med förbud eller köttskatter. Jag tror att det är bättre med en ständigt pågående debatt, där vi stöter och blöter fakta, kombinerat med att vi erbjuds en mångfald av alternativ.

Det är i min mening rimligt att våra konsumtionsmönster ändras gradvis utifrån aspekter som exempelvis hälsa, miljö och etik. Det är utifrån dessa aspekter som jag har landat i den krassa sanningen om köttet.

Den krassa sanningen är att det vore bra för de flesta av oss om vi åt mindre kött.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa