Därför tog jag jobbet på Norran

Du tar en rast på jobbet och scrollar lite i mobilen. Blåljusnyheterna är redan skummade och inget nytt verkar ha hänt på hockeyfronten. I flödet erbjuds du att läsa en text om politik och nu ska du få höra varför du borde läsa den.

Det var på intet vis givet, eller ens väntat, att Leo Wikberg skulle lämna skolvärlden till förmån för rollen som politisk redaktör.

Det var på intet vis givet, eller ens väntat, att Leo Wikberg skulle lämna skolvärlden till förmån för rollen som politisk redaktör.

Foto: Ebba Andersson

Ledarkrönika2023-01-04 06:30
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Innan vi kommer till de fem utlovade anledningarna att läsa ledartexter kommer här en liten kort bakgrund om hur det kom sig att jag blev ledarskribent på Norran.

För ungefär ett år sedan kontaktades jag och ombads att söka en tjänst som politisk redaktör på Norran. Det var under mitt jullov från jobbet som SO-lärare på ett högstadium. Tanken att jobba på tidning kändes väldigt främmande och initialt fanns betydande tveksamhet till det hela.

Men då det hade gått en vecka kom jag på mig själv med att inte kunna sluta tänka på det potentiella nya jobbet. Jag skrev till den som hade kontaktat mig och bad om mer information om vad tjänsten skulle innebära. Svaret gjorde att jag sökte tjänsten redan nästa dag.

Rollen som politisk redaktör beskrevs som mångfasetterad, men syftet var i korthet att kommunicera ut tankar om politik och driva opinion. Uppdraget var i övrigt väldigt öppet sett till hur detta skulle gå till. Fria händer gavs att prova nya grepp.

Under rekryteringsprocessen fick jag lyfta tankar, idéer och projekt som jag ville pröva på. Detta mottogs väldigt positivt och det positiva mottagandet bidrog kraftigt till att jag sitter och skriver denna text nu.

Min motivation till jobbet och de värderingar jag lägger i uppdraget kan lite förenklat beskrivas i fem punkter.


1. Det kanske var oundvikligt, då jag har ägnat hela mitt liv åt olika former av utbildning, men en av de drivande krafterna bakom att jag blev politisk redaktör är en önskan att folkbilda. Det finns ett oerhört stort värde för både den enskilda individen och samhället i stort när det kommer till att bredda sin kunskap.

En målsättning som går ut på att försöka kunna något om allt och allt om något skulle berika oss och de verksamheter som vi väljer att vara aktiva i. När det kommer till det tidigare, att försöka lära sig något om allt, fyller ledartexter en viktig funktion.


2. I livet hamnar man lätt i en filterbubbla. Man konsumerar bara det som bekräftar den egna världsbilden och blir allt mer oförstående till att andra är av avvikande åsikter. Detta fenomen leder till kulturella klyftor i samhället och oförmåga att förstå varför åsiktsmotståndarna beter sig och tycker som de gör.

Kopplat till den ovan utmålade problematiken kan texter om politik bidra med perspektiv och förståelse. Man behöver absolut inte alltid hålla med om det som skrivs, men det finns ett egenvärde i att försöka förstå varför andra tänker som de gör. Världen är oerhört komplex och genom att ta till sig andras perspektiv har vi en bättre chans att förstå den.


3. Frisinnet har en stor tilltro till pluralism, en mångfald av ideer, åsikter och perspektiv. Eftersom att samhällets problem är komplexa behöver lösningarna också vara det. För att komma på dessa lösningar måste vi arbeta tillsammans och bidra med våra tankar och erfarenheter och denna process berikas av pluralism.

Här kan ledartexter bidra med olika angreppssätt för att kunna hantera politiska problem av olika slag. Texterna kan väcka idéer och inspirera till delar av lösningarna.


4. Vi ska inte glömma att nämna att texterna också är för politiknördar. Att få läsa fördjupningar och kommentarer på pågående politiska skeenden kan onekligen vara mycket underhållande för de läsare som, likt mig, är av den typen.


5. Slutligen drivs jag verkligen av en vilja att göra politik tillgänglig för så många som möjligt. Demokrati fungerar bara om medborgare aktivt deltar i den.

Politik blir lätt torrt, svårgreppbart och teoretiskt och min målsättning är att få den att bli ett ämne som ni kan diskutera runt frukostbordet på morgonen eller under lunchen på jobbet. Jag kommer att försöka verka för att politik ska bli mer engagerande och lättare att ta till sig.

Få saker skulle glädja mig mer än att Norrans läsare skulle sitta på sina lunchraster och passionerat diskutera genus, biodiversitet eller pluralism. Vårt samhälle blir bättre av att vi engagerar oss i informerade diskussioner om hur vi ska möta framtiden.


Jag tog jobbet som politisk redaktör för att alla ovan presenterade värden är viktiga för mig. Jag hoppas kunna bidra till en positiv samhällsdebatt som i sin tur leder till ett bättre samhälle för oss alla.