Borde inte A-traktorer få köra 50 km/h?

De flesta av er som läser detta har troligen en känsloladdad relation till A-traktorer. Oavsett om man gillar att lyssna på EPA-dunk, är orolig för sina ungdomars säkerhet eller blir vansinnig av bilköer så är denna text något att fundera på.

"Min övertygelse är att ett antal reformer i reglerna runt A-traktorerna och att en höjning av tillåten maxhastighet kan bidra till en situation som alla parter kan vara nöjdare med"

"Min övertygelse är att ett antal reformer i reglerna runt A-traktorerna och att en höjning av tillåten maxhastighet kan bidra till en situation som alla parter kan vara nöjdare med"

Foto: Gunnel Ekman NTM

Ledarkrönika2023-03-15 06:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Min egen relation till A-traktorer är främst att de leder till ovan nämnda bilköer och EPA-dunken har jag inte så mycket till övers för. Men det finns massor av människor, främst ungdomar, där ute som verkligen brinner för den kultur som finns runt A-traktorerna och därför tycker jag att frågan är viktig att diskutera.

Idag är fordonen omgärdade av problem med olyckor och att väldigt många av A-traktorerna är trimmade så att de kan framföras i hastigheter långt över det tänkta. Detta har bidragit till att de omgärdas av ett, i allmänhetens ögon, rätt dåligt rykte.

Min övertygelse är att ett antal reformer i reglerna runt A-traktorerna och att en höjning av tillåten maxhastighet kan bidra till en situation som alla parter kan vara nöjdare med.

Först måste kraven på säkerhet höjas
I och med att användandet av A-traktorer har skjutit i höjden de senaste åren har också antalet olyckor ökat. Mängden olyckor är alltså troligen kopplat till att fler fordon av detta slag framförs och inte att körbeteendet eller fordonens säkerhet har förändrats.

Orsakerna att olyckorna har fått så stor uppmärksamhet i media är också kopplat till att det är ungdomar som förolyckas och det är fruktansvärt. Den rimliga reaktionen på detta vore att ställa högre krav på fordonens säkerhet.

Just en sådan skärpning presenterades av Transportstyrelsen i slutet av förra året och förslagen fick mig nästan av trilla av stolen.

Myndigheten föreslår bland annat att det införs krav på säkerhetsbälte, att det bara ska få sitta en person per säte och att man måste ha vinterdäck i samma utsträckning som personbilar. Hur har inte dessa krav införts tidigare? Inte konstigt att A-traktorerna är olycksdrabbade.

Ett första steg är alltså att ställa högre krav på fordonen och på hur de framförs och detta borde rimligtvis vara en relativt enkel omställning då många A-traktorer är ombyggda personbilar.

Förändrade krav på körkort
En annan förutsättning för att maxhastigheten ska höjas är att kraven på körkortsutbildningen också höjs. Det kanske till och med skulle vara aktuellt med ett helt separat körkort för just A-traktor, en slags begränsad variant av B-kortet.

En ingång skulle kunna vara att ungdomar helt enkelt får genomgå samma teoretiska krav som man måste lära sig för ett B-körkort. Sedan kan man vid 18 års ålder åter prövas för att då kunna få tillgång till ett fullvärdigt B-kort.

En spännande paradox
Det finns anledning att tro att en höjning av hastighetsgränsen motsägelsefullt nog skulle kunna få ungdomar att köra saktare.

Om det skulle finnas en bredare acceptans för en rimlig maxhastighet så skulle rimligtvis färre personer välja att trimma sitt fordon och bryta mot lagen.

En liknande tanke kan appliceras på förarens körbeteende på E4 mellan Skellefteå och Umeå. Sänkningen till 80 km/h på stora delar av sträckan saknade förankring i befolkningen och det bidrar troligen till att många nu bryter mot lagen och fortsättningsvis kör 90 km/h och många kör också fortare.

Ett liknande sätt att se på folklig förankring kan vi se i att konsumtionen av olagligt nedladdad film och musik minskade då Netflix och Spotify slog igenom på bred front. De allra flesta människor vill göra det som är rätt och lagligt om de ges rimliga förutsättningar för det.

Om säkrare fordon framförs av bättre utbildade förare så är det rimligt att A-traktorerna ska få gå 50 km/h. Detta ska ses i ljuset av att man idag kör jämförelsevis osäkra fordon som ofta manipulerats så att de går långt mycket snabbare än så.

Denna fråga borde lösas med en klassisk svensk kompromiss.


FOTNOT: I texten framförs att det finns svag folklig förankring för vissa maxhastigheter. Detta ska ses som en förklaring till förares beteende och inte som en ursäkt för att få bryta mot lagen.